Бухгалтерський облік та оподаткування

 

Освіта з бухгалтерського обліку - це гармонійне поєднання науки, впевненості та довіри!

 
Облік та оподаткування - це діяльність, що пов’язана з системною обробкою, збором та формуванням інформації про бізнес - операції та об’єктивною оцінкою фінансової результативності діяльності підприємства. Лише на підставі своєчасно задокументованої та повної інформації, яка надається обліковими працівниками приймаються управлінські рішення.
Облік та оподаткування в ЕТІ - це:
диплом, який ви отримуєте завдяки лише власним знанням, навичкам та вмінням, що завжди високо ціняться роботодавцями;
навчання на підставі реальних умов діяльності виробничо - збутового підприємства;
запроваджені новітні технології викладання в освітній процес;
студент є рівноправним учасником освітнього процесу;
конкурентна перевага на сучасному та майбутньому ринку праці за рахунок отриманих професійних умінь та внавичок;
цікаве студентське життя.
 

Спеціалісти з бухгалтерського обліку можуть працювати на виробничо – збутових підприємствах любої галузі, в органах державного управління, фінансово-кредитних установах (банках), страхових та інвестиційних компаніях, державних установах (податкова інспекція, пенсійний фонд, фонди соціального страхування, державне казначейська служба, державна фінансова інспекція тощо).

 

Перелік компонентів освітньо-професійної програми БАКАЛАВР

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

№ п/п

 

Перший рік

Кредити ЄКТС

 

Семестр

Форма

підсумкового контролю

 

ПЕРШИЙ РІК

1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

 

 

 

 

1

залік

2

Вища математика (вища мат-ка, теорія ймовірності і мат.

статистика)

4,5

екзамен

3

Інформатика

4

залік

4

Іноземна мова

5

залік

5

Правознавство

4

екзамен

6

Економікс (Політична економіка, Мікроекономіка)

5

екзамен

7

Безпека життєдіяльності (охорона праці, цивільний

захист)

3

екзамен

8

Ознайомча практика

1,5

захист

1

Вища математика (вища мат-ка, теорія ймовірності і мат.

статистика)

4

 

 

2

екзамен

2

Інформатика

4

залік

3

Іноземна мова

5

залік

4

Економікс (Політична економіка, Мікроекономіка)

6

екзамен

5

Зв’язки з громадкістю

4

екзамен

6

Основи підприємництва

4

залік

7

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку А

3

залік

 

ДРУГИЙ РІК

1

Іноземна мова

5

 

 

 

3

залік

2

Економікс (Макроекономіка)

5

екзамен

3

Економікс (Мікроекономіка курсова робота)

2

захист

4

Статистика

4

екзамен

5

Бізнес-інформатика

3

залік

6

Міжнародна економіка

4

екзамен

7

Бізнес планування

4

залік

8

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку А

3

залік

1

Іноземна мова

4

 

 

4

екзамен

2

Бізнес-інформатика

3

залік

3

Економіка підприємства

4

екзамен

4

Менеджмент

4

екзамен

5

Фінанси І

4

залік

6

Бухгалтерський облік

4

екзамен

7

Маркетинг

4

екзамен

8

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку А

3

залік

ТРЕТІЙ РІК

1

Бізнес-інформатика

3

 

 

 

 

 

 

5

екзамен

2

Бухгалтерський облік ІІ

5

екзамен

3

Бухгалтерський облік (курсова робота)

2

захист

4

Економічний аналіз

4

екзамен

5

Податкова система

4

екзамен

6

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку В

3

залік

7

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова

5

залік

8

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 1

4

залік

1

Управлінський облік

4

 

6

екзамен

2

Фінансовий облік І

4

екзамен

3

Облік і звітність в оподаткуванні

3

екзамен

4

Виробнича практика І

3

захист

5

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова

4

 

 

6

залік

6

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 2

4

залік

7

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 3

4

залік

8

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 4

4

залік

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

1

Облік у банках

4

 

 

 

 

7

екзамен

2

Звітність підприємства

4

екзамен

3

Фінансовий облік ІІ

3

екзамен

3

Облік в бюджетних установах

4

екзамен

4

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова

4

залік

5

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 5

4

залік

7

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 6

4

залік

8

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 7

4

залік

1

Аудит

6

 

 

 

 

 

8

екзамен

2

Аудит (курсова робота)

3

захист

3

Виробнича практика ІІ

3

захист

4

Атестація

3

екзамен

5

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова

4

екзамен

6

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 8

4

залік

7

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 9

4

залік

8

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 10

4

залік

 

Перелік вибіркових компонентів «Soft skills» освітньо-професійної програми

БАКАЛАВР

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

№ п/п

Перший рік

Кредити ЄКТС

 

Семестр

Форма

підсумкового контролю

ПЕРШИЙ РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

Дисципліна з блоку А

Історія та культура України

 

3

 

2

 

залік

Історія економіки та економічної думки

Майстерність ділового спілкування і

публічних виступів (риторика)

Етика і естетика

ДРУГИЙ РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

 

 

Дисципліна блоку А

Соціологія

 

 

3

 

 

3

 

 

залік

Філософія

Політологія

Акторська майстерність

 

 

Дисципліна з блоку А

Конфліктологія

 

 

3

 

 

4

 

 

залік

Теорія і практика ведення переговорів

Психологія

Гендерні студії

Дисципліна з іншої ОП, яка формує

професійні навички «Soft skills»

ТРЕТІЙ РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

Дисципліна з блоку

В

Інтелектуальна власність

 

3

 

5

 

залік

Трудове законодавство

Господарське законодавство

За вибором ВНЗ

 

Дисципліна

Ділова іноземна мова

4

5

залік

Ділова іноземна мова

3

6

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

За вибором ВНЗ

 

Дисципліна

Ділова іноземна мова

3

7

залік

Ділова іноземна мова

3

8

екзамен

 

Перелік вибіркових компонентів професійної підготовки освітньо-професійної програми

БАКАЛАВР

ОБЛІК І ОПОДАТУВАННЯ

№ п/п

Перший рік

Кредити ЄКТС

 

Семестр

Форма

підсумкового контролю

ТРЕРТІЙ РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

Дисципліна1

Ціноутворення

 

4

 

5

 

залік

Фінансовий маркетинг

Економіка аграрних підприємств

Дисципліна з іншої ОП, яка формує

професійні навички підготовки

Вибрати 3 навчальні дисципліни із запропонованого переліку

 

 

Дисципліна 2

Дисципліна 3

Дисципліна 4

Банківська система

 

 

 

4

 

 

 

6

 

 

 

залік

Облікова політика підприємства

Облік за видами економічної діяльності

Державний фінансовий контроль

Гроші та кредит

Дисципліна з іншої ОП, яка формує

професійні навички підготовки

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

Вибрати 3 навчальні дисципліни із запропонованого переліку

 

 

 

 

 

Дисципліна 5

Дисципліна 6

Дисципліна 7

Міжнародні стандарти обліку

 

 

 

 

4

 

 

 

 

7

 

 

 

 

залік

Аналіз господарської діяльності

Інформаційні системи і технології в обліку та

оподаткуванні

Організація обліку в сільському господарстві

Інвестування

Дисципліна з іншої ОП, яка формує

професійні навички підготовки

 

 

Дисципліна 8 Дисципліна9 Дисципліна 10

Внутрішній аудит

 

 

 

4

 

 

 

8

 

 

 

залік

Аудит корпоративної системи

Судово-бухгалтерська експертиза

Оподаткування сільськогосподарських

підприємств

Фінансовий аналіз

Дисципліна з іншої ОП, яка формує

професійні навички підготовки

+

Вам зателефонувати?

Будь ласка, залиште свій номер телефону та ми проконсультуємо Вас з будь-якого питання!