Вступ до магістратури

 Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192\34163 та Правил прийому в Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті в 2020 році для вступу на навчання на освітньому ступені магістра необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (далі ЄВІ).

З 12 травня 9:00 до 05 червня 18:00 2020 року вступники мають надіслати на електронну адресу Відбіркової комісії Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. скановані копії (фотокопії):

- заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі - Анкета) (зразок додається);

- документа, що посвідчує особу;

- облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

- документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

- медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

- фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019року за № 1146/34117).

- довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО) (додаток 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаііійно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417 (далі – Порядок); У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Протягом наступного робочого дня представником Відбіркової комісії ЕТІ ім.Р.Ельворті на електронну адресу, вказану в Анкеті, буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та, в разі виявлення помилок, звернутися електронним листом до Відбіркової комісії для з’ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Відбірковій комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

 

Бланк заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листа