Компоненти освітньої програми

Обов'язкові дисципліни

Договірне право

Іноземна мова проф. спрямування

Методика та організація наукових досліджень

Менеджмент організацій

Антикризове управління

Управління ризиками на підприємстві

Кадровий менеджмент

Інформаційні системи та технології в управлінні

Маркетинговий менеджмент

Управління проектами


Банк варіативних дисциплін

Інвестиційний менеджмент промислового підприємсива

Корпоративне управління

Менеджмент промислових підприємств

Прогнозування в менеджменті

Управління безпекою промислового підприємства

Управління змістом робіт на промисловому підприємстві

Управління інноваціями

Управління фінансами промислового підприємства

Управлінські рішення

Бренд-менеджмент

Комунікаційний менеджмент  підприємства

Креативний менеджмент

Тайм-менеджмент

Організаційне проектування підприємства

Основи управлінського консультування

Стратегічне управління промисловим підприємством