Маркетинг

 

Маркетинг - це філософія бізнесу і мистецтво підприємницької діяльності.


Маркетолог є однією з найбільш високооплачуваних професій. Він аналізує попит на вироблений товар, вивчає ринки збуту товару, розробляє рекомендації керівництву підприємства щодо можливостей продажу товару, вивчає і прогнозує смак і потреби покупців, здійснює дослідження, з'ясовує, який товар буде користуватися попитом у покупців, виявляє перспективи збуту товару та на ринку. 

Маркетологи можуть працювати на підприємствах (установах, організаціях) усіх форм власності та різного профілю, органах державного управління, інвестиційних та страхових компаніях, консалтингових фірмах, в рекламних та PR-агентствах, ІТ-компаніях, банках, туристичних фірмах та мережевому маркетингу. Маркетинг для багатьох стає стартом для успішного власного бізнесу.

Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Маркетинг» в Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті це:
✅диплом за рахунок власних знань, навичок та вмінь, що користується повагою у роботодавців;
✅навчання на реальних бізнес процесах;
✅впровадження новітніх технологій викладання в освітній процес;
✅навчання орієнтоване на студента;
✅конкурентна перевага на сучасному та майбутньому ринку праці за рахунок отриманих професійних умінь та навичок;
✅цікаве студентське життя.


Спеціальність маркетинг подарує гарантовану цікаву роботу, кар'єрне зростання, матеріальний добробут та можливість для самореалізації!

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

МАРКЕТИНГ

 

п/п

Перший рік

Кредити ЄКТС

Семестр

Форма підсумкового контролю

ПЕРШИЙ РІК

1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

 

 

 

 

 

1

залік

2

Вища математика (вища мат-ка, теорія ймовірності і мат. статистика)

4,5

екзамен

3

Інформатика

4

залік

4

Іноземна мова

5

залік

5

Правознавство

4

екзамен

6

Економікс (Політична економіка, Мікроекономіка)

5

екзамен

7

Безпека життєдіяльності (охорона праці, цивільний захист)

3

екзамен

8

Ознайомча практика

1,5

захист

1

Вища математика (вища мат-ка, теорія ймовірності і мат. статистика)

4

 

 

2

екзамен

2

Інформатика

4

залік

3

Іноземна мова

5

залік

4

Економікс (Політична економіка, Мікроекономіка)

6

екзамен

5

Зв’язки з громадкістю

4

екзамен

6

Основи підприємництва

4

залік

7

 Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку А

3

залік

ДРУГИЙ РІК

1

Іноземна мова

5

 

 

 

3

 

залік

2

Економікс (Макроекономіка)

5

екзамен

3

Економікс (Мікроекономіка курсова робота)

2

захист

4

Статистика

4

екзамен

5

Бізнес-інформатика

3

залік

6

Міжнародна економіка

4

екзамен

7

Бізнес планування

4

залік

8

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку А

3

залік

1

Іноземна мова

4

 

 

 

4

 

екзамен

2

Бізнес-інформатика

3

залік

3

Економіка підприємства

4

екзамен

4

Менеджмент

4

екзамен

5

Фінанси І

4

залік

6

Бухгалтерський облік

4

екзамен

7

Маркетинг

4

екзамен

8

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку А

3

залік

ТРЕТІЙ РІК

1

Бізнес-інформатика

3

 

 

 

 

 

 

 

5

екзамен

2

Маркетинг ІІ

5

екзамен

3

Маркетинг (курсова робота)

2

захист

4

Економічний аналіз

4

екзамен

5

Маркетингові дослідження

4

екзамен

6

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку В

3

залік

7

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова

5

залік

8

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 1

4

залік

1

Маркетингове ціноутворення

4

 

6

екзамен

2

Маркетингові комунікації

4

екзамен

3

Маркетинг послуг

3

екзамен

4

Виробнича практика І

3

захист

5

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова

4

 

 

 

6

залік

6

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 2

4

залік

7

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 3

4

залік

8

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 4

4

залік

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

1

Поведінка споживача та нейромаркетинг

4

 

 

 

7

екзамен

2

Маркетингова товарна політика

4

екзамен

3

Рекламний менеджмент

3

екзамен

4

Інтернет-маркетинг

4

екзамен

5

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова

3

залік

6

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 5

4

залік

7

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 6

4

залік

8

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 7

4

залік

1

Маркетинг промислового підприємства

6

 

 

 

8

екзамен

2

Маркетинг промислового підприємства (курсова робота)

3

захист

3

Виробнича практика ІІ

3

захист

4

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова Ділова іноземна мова

3

екзамен

5

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 8

4

залік

6

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 9

4

залік

7

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 10

4

залік

8

Атестація (Маркетингова товарна політика, Маркетинг промислового підприємства, Маркетингові дослідження, Маркетингові комунікації)

3

залік

 

Перелік вибіркових компонентів «Soft skills»

освітньо-професійної програми

БАКАЛАВР

МАРКЕТИНГ

п/п

Перший рік

Кредити ЄКТС

Семестр

Форма підсумкового контролю

ПЕРШИЙ  РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

Дисципліна

з блоку А

Історія та культура України

 

3

 

2

 

залік

 

Історія економіки та економічної думки

Майстерність ділового спілкування і публічних виступів (риторика)

Етика і естетика

ДРУГИЙ РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

 

 

Дисципліна

 блоку А

 

Соціологія

 

 

3

 

 

3

 

 

залік

Філософія

Політологія

Акторська майстерність

 

 

Дисципліна з блоку А

 

Конфліктологія

 

 

3

 

 

4

 

 

залік

Теорія і практика ведення переговорів

Психологія

Гендерні студії

Дисципліна  з іншої ОП, яка формує професійні навички «Soft skills»

ТРЕТІЙ РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

Дисципліна з блоку

В

 

Інтелектуальна власність

 

3

 

5

 

залік

Трудове законодавство

Господарське законодавство

За вибором ВНЗ

 

Дисципліна

Ділова іноземна мова

4

5

залік

Ділова іноземна мова

3

6

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

За вибором ВНЗ

 

Дисципліна

Ділова іноземна мова

3

7

залік

Ділова іноземна мова

3

8

екзамен

 

Перелік вибіркових компонентів професійної підготовки

освітньо-професійної програми

МАРКЕТИНГ

п/п

Перший рік

Кредити ЄКТС

Семестр

Форма підсумкового контролю

ТРЕРТІЙ  РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

Дисципліна1

Психологія управління

 

4

 

5

 

залік

 

Лідерство

Державне управління та регулювання

Тайм-менеджмент

Дисципліна  з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

Вибрати 3 навчальні дисципліни  із запропонованого переліку

 

 

Дисципліна 2

Дисципліна 3

Дисципліна 4

Івент-маркетинг

 

 

 

4

 

 

 

6

 

 

 

залік

Маркетинг послуг

Мистецтво ведення переговорів

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Самоменеджмент

Логістика

Дисципліна  з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

Вибрати 3 навчальні дисципліни  із запропонованого переліку

 

 

 

 

 

 

Дисципліна 5

Дисципліна 6

Дисципліна 7

Маркетинговий менеджмент

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

залік

Копірайтінг, основи фото та відео зйомки

Web-грамотність. Web-сайти. Web-дизайн

Стратегічний менеджмент

Управління якістю

Інформаційні технології в маркетинге

Дисципліна  з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

 

 

Дисципліна 8

Дисципліна9

Дисципліна 10

Брендінг

 

 

 

 

4

 

 

 

 

8

 

 

 

 

залік

Маркетингове планування

Управління персоналом

Міжнародний маркетинг

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Дисципліна  з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

+

Вам зателефонувати?

Будь ласка, залиште свій номер телефону та ми проконсультуємо Вас з будь-якого питання!