073_Силабуси та описи дисциплін


Силабуси (Обов'язкові компоненти)


1. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Бізнес-планування»

2. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКС (ПОЛІТЕКОНОМІЯ,МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА)»

3. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи підприємництва»

4. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «САМОМЕНЕДЖМЕНТ»

5. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

7. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БІЗНЕС-ІНФОРМАТИКА»

8. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Безпека життєдіяльності (охорона праці, цивільний захист)»

9. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

10. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА (ВИЩА МАТЕМАТИКА)»

11. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

12. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА»

13. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»

14. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

15. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ (Менеджмент І, Менеджмент2»

16. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»

17. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

18. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА»

19. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА (ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА)»

20. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»

21. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ»

22. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ»

23. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСКІСТЮ»

24. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ»

25. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

26. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

27. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА»

28. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА»

29. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

30. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання (освітня програма «Менеджмент»)

31. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

32. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ "МІКРОЕКОНОМІКА"

33.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

34. ПРОГРАМА проходження виробничої практики І

35. ПРОГРАМА проходження виробничої практики ІІ

36. ПРОГРАМА проходження ознайомчої практики 


Силабуси (вибіркові компоненти)


1. Фінансовий менеджмент

2. Фінанси підприємств

3. Інтернет маркетинг

4. Інвестиційний менеджмент

5. Копірайтинг, основи фото та відео зйомки

6. Маркетингові комунікації

7. Маркетинговий менеджмент

8. Маркетинг послуг

9. Поведінка споживача та нейромаркетинг

10. Управлінський облік

11. Лідерство


Описи (вибіркові компоненти)


1. Акторська майстерність

2. Етика і естетика

3. Філософія

4. Гендерні студії

5. Господарське законодавство

6. Інтелектуальна власність

7. Історія економіки та економічної думки

8. Історія та культура України

9. Конфліктологія

10. Майстерність ділового спілкування і публічних виступів

11. Політологія

12. Психологія

13. Соціологія

14. Теорія і практика ведення переговорів

15. Трудове законодавство

16. Брендинг

17. Логістика

18. Маркетинговий менеджмент

19. Адміністративний менеджмент

20. Міжнародні стратегії економічного розвитку

21. Мистецтво ведення переговорів

22. Ділова іноземна мова (5 с.)

23. Ділова іноземна мова (5-8 с.)

24. Ділова іноземна мова (8 с.)

25. Планування та контроль на підприємстві

26. Психологія управління

27. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

28. Тайм-менеджмент

29. Управління інноваціями