073_Силабуси та описи дисциплін

Обов'язкові дисципліни

Українська  мова (за професійним спрямуванням)

Вища математика (вища мат-ка, теорія ймовірності і мат.статистика)

Інформатика

Іноземна мова

Правознавство

Економікс (Політич.економія, Мікроекономіка, Макроекономіка)

Зв’язки з громадскістю              

Статистика

Бізнес-інформатика

Економіка підприємства

Маркетинг

Менеджмент (Менеджмент І, Менеджмент ІІ)

Бухгалтерський облік

Фінанси

Міжнародна економіка

Економічний аналіз

Безпека життєдіяльності (охорона праці, цивільний захист)

Основи підприємництва

Бізнес-планування

Управління якістю

Операційний менеджмент

Державне управління та регулювання

Стратегічний менеджмент

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Самоменеджмент

Рекламний менеджмент

Управління персоналом


Перелік вибіркових дисциплін «Soft skills»

Історія та культура України

Історія економіки та економічної думки

Майстерність ділового спілкування і публічних виступів (риторика)

Етика і естетика

Соціологія

Філософія

Політологія

Акторська майстерність

Конфліктологія

Теорія і практика ведення переговорів

Психологія

Гендерні студії

Інтелектуальна власність

Трудове законодавство

Господарське законодавство

Ділова іноземна мова


Перелік вибіркових дисциплін професійної підготовки

Психологія управління

Лідерство

Тайм-менеджмент

Мистецтво ведення переговорів

Адміністративний менеджмент

Фінанси підприємства

Логістика

Управління інноваціями

Інвестиційний менеджмент

Маркетинговий менеджмент

Фінансовий менеджмент

Інформаційні системи та технології в менеджменті

Інвестиційний менеджмент

Web-грамотність. Web-сайти. Web-дизайн

Поведінка споживача та нейромаркетинг

Інтернет-маркетинг

Планування та контроль на підприємстві

Брендінг

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародні стратегії економічного розвитку