Силабуси та робочі програми

1. Силабус "Антикризвое управління"

2. Силабус "Договірне право"

3. Силабус "Управління ризиками на підприємстві"

4. Силабус "Інвестиційний менеджмент промислових підприємств"

5. Силабус "Інформаційні системи і технології в управлінні"

6. Силабус "Кадровий менеджмент"

7. Силабус "Управління проектами"

8. Силабус "Стратегічне управління промисловим підприємством"

9. Силабус "Методологія та організація наукових досліджень"

10. Силабус "Управління фінансами промислового підприємства"

11. Силабус "Управління безпекою промислового підприємства"

12. Силабус "Управління змістом робіт на промисловому підприємстві"

13. Силабус "Креативний менеджмент"

14. Силабус "Тайм-менеджмент"

15. Силабус "Маркетинговий менеджмент"

16. Силабус "Менеджмент організацій"

17. Силабус "Іноземна мова професійного спрямування"


1. Робоча програма "Інвестиційний менеджмент промислового підприємства"

2. Робоча програма "Креативний менеджмент"

3. Робоча програма "Тайм-менеджмент"

4. Робоча програма "Управління безпекою промислового підприємства"

5. Робоча програма "Антикризове управління"

6. Робоча програма "Управління ризиками на підприємстві"

7. Робоча програма "Методика та організація наукових досліджень"

8. Робоча програма "Інформаційні системи та технології в управлінні"

9. Робоча програма "Кадровий менеджмент"

10. Робоча програма "Менеджмент організацій"

11. Робоча програма "Іноземна мова професійного спрямування"

12. Робоча програма "Маркетинговий менеджмент"

13. Робоча програма "Управління проектами"

14. Робоча програма "Управління змістом робіт на промисловому підприємстві"

15. Робоча програма "Стратегічне управління промисловим підприємством"

16. Робоча програма "Договірне право"

17. Робоча програма "Управління фінансами промислового підприємства"


Описи вибіркових освітніх компонент

КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРОМИСЛОВОМУ  ПІДПРИЄМСТВІ

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО  ПІДПРИЄМСТВА

СТРАТЕГІЯ  ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС ПРОЦЕСАМИ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ

 


Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни "Менеджмент організацій"

Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних магістерських робіт

Методичні рекомендації щодо організації та проведеню виробничої практики магістрів

Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з дисципліни "Інформаційні системи та технології в управлінні"