Силабуси та робочі програми

1. Сілабус "Антикризвое управління"

2. Сілабус "Договірне право"

3. Сілабус "Управління ризиками"

4. Сілабус "Інвестиційний менеджмент промислових підприємств"

5. Сілабус "Інвестиційний системи і технології в управлінні"

6. Сілабус "Кадровий менеджмент"

7. Сілабус "Управління проектами"

8. Сілабус "Стратегічне управління промисловим підприємством"

9. Сілабус "Методологія та організація наукових досліджень"

10. Сілабус "Управління фінансами промислового підприємства"

11. Сілабус "Управління безпекою промислового підприємства"

12. Сілабус "Управління змістом робіт на промисловому підприємстві"

13. Сілабус "Креативний менеджмент"

14. Сілабус "Тайм-менеджмент"

15. Сілабус "Маркетинговий менеджмент"

16. Сілабус "Менеджмент організацій"

17. Сілабус "Іноземна мова професійного спрямування"


1. Робоча програма "Інвестиційний менеджмент промислового підприємства"

2. Робоча програма "Креативний менеджмент"

3. Робоча програма "Тайм-менеджмент"

4. Робоча програма "Управління безпекою промислового підприємства"

5. Робоча програма "Антикризове управління"

6. Робоча програма "Управління ризиками на підприємстві"

7. Робоча програма "Методика та організація наукових досліджень"

8. Робоча програма "Інформаційні системи та технології в управлінні"

9. Робоча програма "Кадровий менеджмент"

10. Робоча програма "Менеджмент організацій"

11. Робоча програма "Іноземна мова професійного спрямування"

12. Робоча програма "Маркетинговий менеджмент"

13. Робоча програма "Управління проектами"

14. Робоча програма "Управління змістом робіт на промисловому підприємстві"

15. Робоча програма "Стратегічне управління промисловим підприємством"

16. Робоча програма "Договірне право"

17. Робоча програма "Управління фінансами промислового підприємства"


Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни "Менеджмент організацій"

Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних магістерських робіт

Методичні рекомендації щодо організації та проведеню виробничої практики магістрів

Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з дисципліни "Інформаційні системи та технології в управлінні"