Силабуси освітніх компонентів

Українською мовою:

1. Силабус "Антикризвое управління"

2. Силабус "Договірне право"

3. Силабус "Управління ризиками на підприємстві"

4. Силабус "Інвестиційний менеджмент промислових підприємств"

5. Силабус "Інформаційні системи і технології в управлінні"

6. Силабус "Кадровий менеджмент"

7. Силабус "Управління проектами"

8. Силабус "Стратегічне управління промисловим підприємством"

9. Силабус "Методологія та організація наукових досліджень"

10. Силабус "Управління фінансами промислового підприємства"

11. Силабус "Управління безпекою промислового підприємства"

12. Силабус "Управління змістом робіт на промисловому підприємстві"

13. Силабус "Креативний менеджмент"

14. Силабус "Тайм-менеджмент"

15. Силабус "Маркетинговий менеджмент"

16. Силабус "Менеджмент організацій"

17. Силабус "Іноземна мова професійного спрямування"

18. Силабус "Виробнича практика"

19. Силабус "КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ"

20. Силабус "Написання та захист кваліфікаційної роботи"


Англійською мовою:

EDUCATIONAL PROGRAMME 073 "Management Second (Master’s) degree AND SYLLASUSES OF THE EDUCATIONAL PROGRAMMES’S COMPONENTS

1. Силабус "Антикризвое управління"

2. Силабус "Договірне право"

3. Силабус "Управління ризиками на підприємстві"

4. Силабус "Інвестиційний менеджмент промислових підприємств"

5. Силабус "Інформаційні системи і технології в управлінні"

6. Силабус "Кадровий менеджмент"

7. Силабус "Управління проектами"

8. Силабус "Стратегічне управління промисловим підприємством"

9. Силабус "Методологія та організація наукових досліджень"

10. Силабус "Управління фінансами промислового підприємства"

11. Силабус "Управління безпекою промислового підприємства"

12. Силабус "Управління змістом робіт на промисловому підприємстві"

13. Силабус "Креативний менеджмент"

14. Силабус "Тайм-менеджмент"

15. Силабус "Маркетинговий менеджмент"

16. Силабус "Менеджмент організацій"

17. Силабус "Іноземна мова професійного спрямування"

18. Силабус "Виробнича практика"

19. Силабус "КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ"

20. Силабус "Написання та захист кваліфікаційної роботи"

 


Описи вибіркових освітніх компонент

КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРОМИСЛОВОМУ  ПІДПРИЄМСТВІ

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО  ПІДПРИЄМСТВА

СТРАТЕГІЯ  ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС ПРОЦЕСАМИ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ

 


Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни "Менеджмент організацій"

Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних магістерських робіт

Методичні рекомендації щодо організації та проведеню виробничої практики магістрів

Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з дисципліни "Інформаційні системи та технології в управлінні"