Нормативно-правова база

1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG);

2. Положення про проведення ректорського, директорського та деканського контролю якості знань студентів;

3. Положення про академічну доброчесність;

4. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5. Положення про відрахування, переведення, поновлення;

6. Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників;

7.  Положення про моніторинг якості освіти

8. Положення про грантові програми

9. Положення про опитування

10. Положення про підвищення кваліфікації та стажування нпп

11. Положення про систему рейтингового оцінювання викладачів

12. Положення про порядок перевірки академічних та наукових текстів на унікальність 

13. Положення про центр забезпечення якості вищої освіти

14. Положення про комісію з етики та управління конфліктами

15. Методичні рекомендації щодо організації відкритих занять, взаємовідвідування та контрольних відвідувань