Нормативно-правова база

1. Положення про порядок оцінювання знань студентів

2. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG);

3. Положення про проведення ректорського, директорського та деканського контролю якості знань студентів;

4. Положення про академічну доброчесність;

5. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії;

6. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

7. Положення про відрахування, переведення, поновлення;

8. Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників;

9.  Положення про моніторинг якості освіти

10. Положення про організацію освітнього процесу;

11. Положення про грантові програми;

12. Положення про опитування;

13. Положення про підвищення кваліфікації та стажування нпп

14. Положення про систему рейтингового оцінювання викладачів