Загальні

1. Інструкція з діловодства

2. Положення про порядок обробки та захисту персональних данних працівників;

3. Кодекс етики

4. Положення про винагороди

5. Положення про оплату праці

6. Положення про преміювання

7. Правила користування бібліотекою

8. Правила внутрішнього розпорядку

9. Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

10. Звіт закладу вищої освіти інститут заочна форма навчання 

11. Звіт закладу вищої освіти інститут денна форма навчання

12. Звіт закладу вищої освіти коледж заочна форма навчання

13. Звіт закладу вищої освіти коледж денна форма навчання

14. Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними договорів (контрактів) в Економіко-технологічному інституті ім.Роберта Ельворті

15. Гендерна стратегія Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті на 2024-2030 роки.


Gender Strategy