Кафедра фінансів та бухгалтерського обліку

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

«Місія кафедри фінансів та бухгалтерського обліку – забезпечувати професійними та фундаментальними знаннями, навичками і необхідними компетенціями здобувачів вищої освіти з урахуванням сучасних вимог на основі інноваційної та якісної підготовки висококваліфікованих фахівців в області фінансів, обліку та бізнес-аналітики з метою ефективного практичного застосування здобутих знань на національному та міжнародному рівні, для задоволення інформаційних запитів суспільства та роботодавців і створення умов для розвитку економіки України»

 

Кафедра фінансів та бухгалтерського обліку – випускова кафедра економічного факультету ЕТІ ім. Р. Ельворті, яка забезпечує підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти

 

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ :

Перший (бакалаврський) рівень (денна, заочна форма здобуття освіти)  зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: БАКАЛАВР

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК»

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ: БАКАЛАВР  ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ : БАКАЛАВР

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК»

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ: БАКАЛАВР  ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА

 

Компетентність фахівця не обмежується суто професійними рамками і складається із багатьох компонентів: фахового, інтелектуального, творчого, морального, комунікативного, інформаційного, вольового. Тому назва кафедри, її профіль і набір дисциплін, що викладаються, змінювалися і доповнювалися відповідно до вимог часу.

У межах визначених спеціальностей здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів, обліку та бізнес-аналітики для роботи на підприємствах різних форм власності та різних напрямів діяльності, у фінансовій, банківській, страховій, податковій та бюджетних сферах і в організаціях різних форм власності та типів господарювання.

Посади, які можуть займати випускники нашої кафедри: фінансовий директор, менеджер, аналітик; консультант з економічних питань; бухгалтер; економіст; ревізор; касир; державний податковий інспектор; операціоніст з фінансів; кредитний інспектор; офіс-менеджер; аудитор; страховий агент.

До основних професійних обов’язків фінансиста: давати висновки з аналізу фінансових документів, проводити операції з нерухомістю і цінними паперами, складати фінансові кошториси і звіти, займатися біржовими операціями, оподаткуванням, забезпечувати фінансовий та управлінський облік, здійснювати бізнес-аналітику організацій різних форма власності.

 

Склад кафедри фінансів та бухгалтерського обліку

 

Фрунза Світлана Анатоліївна

 

 

 

Завідувачка кафедри фінансів та бухгалтерського обліку, кандидат економічних наук, доцент

 

 

Портфоліо

 

Ткаченко Ірина Петрівна

 

  

 

Доцент кафедри фінансів та бухгалтерського обліку, кандидат економічних наук, доцент

 

 

Портфоліо

 

Гавриш Галина Олександрівна

 

 

  

Доцент кафедри фінансів та бухгалтерського обліку, кандидат економічних наук

 

 

Портфоліо

 

Штець Тетяна Федорівна

 

 

  

Доцент кафедри фінансів та бухгалтерського обліку, кандидат економічних наук

 

 

Портфоліо

 

Загреба Ірина Леонідівна

 

 

 

Доцент кафедри фінансів та бухгалтерського обліку, кандидат економічних наук

 

 

 

Портфоліо

 

Буткевич Оксана Вікторівна

  

 

 

Доцент кафедри фінансів та бухгалтерського обліку, кандидат економічних наук

 

 

Портфоліо