Кваліфікаційні магістерські роботи 2021 рік

КВАЛІФІКАЦІЙНІ МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ

денного відділення

 №

ПІБ студента

Тема роботи

Вид роботи/рік

Файл

1

Бандурка Лія Олександрівна

 Сучасні технології в управлінні проєктами (ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ»)

КМР/2021

 Скачать

2

Бурлака Нікіта Сергійович

 Управління конкурентоспроможністю продукції підприємств сільскогосподарського машинобудування (АТ «Ельворті»)

КМР/2021

Скачать

3

Глібко Ігор Юрійович

 Управління ризиками в діяльності організації  (ПрАТ «Піраміс»)

КМР/2021

 Скачать

4

Годорожа Віктор Анатолійович

Управління ефективністю підприємства ( АТ «Гідросила»)

КМР/2021

 

 Скачать

5

Гринько Анна Робертівна

 Особливості кадрового менеджменту на виробничому підприємстві ( АТ «Гідросила»)

КМР/2021

 Скачать

6

Зінзура Ігор Васильович

 Оптимізація системи управління організацією на основі командного менеджменту (АТ «Гідравлика») 

КМР/2021

 Скачать

7

Зінчук Віктор Станіславович

 Реінжеіринг бізнес-процесів як спосіб підвищення ефективності управління
(АТ «Гідросила»)

КМР/2021

 Скачать

8

Іванова Олена Володимирівна

 Удосконалення роботи системи управління персоналом (АТ «Ельворті»)

КМР/2021

Скачать

9

Картузова Ольга Ігорівна

 Управління фінансовим механізмом на підприємствах (ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс»)

КМР/2021

Скачать

10

Кучеренко Андрій Олександрович

 Вдосконалення процессу правління змінами на підприємстві (ТД ″Гідросила″»)

КМР/2021

Скачать

11

Ліснича Аліна Анатоліївна

 Системи управління сучасною організацією (на прикладі АТ «Ельворті»)

КМР/2021

Скачать

12

Розумков Андрій Вікторович

 Удосконалення управління організацією на основі процесного підходу (АТ «Гідросила»)

КМР/2021

Скачать

КВАЛІФІКАЦІЙНІ МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ

заочного відділення

1

Балицький Павло Іванович

 Розробка стратегії управління (ПрАТ «Гідросила ЛЄДА»)

КМР/2021

 

Скачать

2

Братухін Сергій Васильович

 Оцінка і шляхи підвищення ефективності менеджменту на підприємстві (ДП «Кіровоградський облавтодор»)

КМР/2021

Скачать

3

Буцьковський Михайло Вячеславович

 Управління ризиками на підприємстві (АТ «Гідросила»)

КМР/2021

Скачать

4

Василенко Ольга Анатоліївна

 Особливості менеджменту страхової компанії в умовах економічної кризи (ТДВ «Страхова компанія «Ю.ЕС.АЙ»)

КМР/2021

Скачать

5

Гладкий Олександр Вікторович

 Технології та підходи до управління підприємством у кризовій ситуації  (на прикладі АТ «Гідросила»)

КМР/2021

Скачать

6

Калапа Дмитро Сергійович

 Система управління Кайдзен на українських підприємствах (АТ «Ельворті»)

КМР/2021

Скачать

7

Конопат Юрій Олексійович

 Оптимізація систем управління організацією на основі «командного менеджменту» (ПрАТ «МАУ»)

КМР/2021

Скачать

8

Кулик Сергій Олександрович

 Управління системою якістю (АТ «Гідросила»)

КМР/2021

Скачать

9

Лісовенко Олександр Олександрович

 

Удосконалення цінової політики підприємства (ТД «Гідросила»)

КМР/2021

Скачать

10

Лопатін Сергій Олександрович

 Управління корпоративною культурою для підвищення менеджменту організації (АТ «Гідросила»)

КМР/2021

Скачать

11

Малишко Вадим Олександрович

 

Управління мотивацією персоналу в організації (ТОВ «ЕНЕРГО»)

КМР/2021

Скачать

12

Михайлова Богдана Ігорівна

 Корпоративна культура як механізм ефективного менеджменту (МААК «УРГА»)

КМР/2021

Скачать

13

Мульчинський Олег Іванович

 Управління змінами в організації: інструменти та технології (АТ «Ельворті»)

КМР/2021

Скачать

14

Риженко Юрій Володимирович

 Шляхи підвищення ефективності управлінських рішень на підприємстві (АТ «Ельворті»)

КМР/2021

Скачать

КУРСОВІ РОБОТИ з дисципліни

« Маркетинг промислового підприємства »

1

Геворгян А.

 Дослідження маркетингового планування на АТ "Ельворті"

КР/2021

Скачать

2

Пєтухов Олег

Планування нової продукції на промисловому підприємстві

КР/2021

Скачать

3

Поліщук М.Р.

Аналіз маркетингової діяльності промислових підприємств на АТ "Ельворті"

КР/2021

Скачать

4

Теплюк К.О.

  Інноваційна діяльність промислових підприємств

КР/2021

Скачать

5

Шишлова М.С.

 Конкурентоспроможність продукції підприємства

КР/2021

Скачать