131_Силабуси та описи дисциплін

Обов'язкові дисципліни

Українська  мова (за професійним спрямуванням)

Хімія

Інформатика

Вища математика

Фізика

Іноземна мова          

Нарисна геометрія, інженерна та комп`ютерна графіка

Теоретичні основи теплотехніки

Теоретична механіка

Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Опір матеріалів

Теорія механізмів і машин

Теорія механізмів і машин (КР)

Гідравліка і гідроаеромеханіка. Гідро і пневмопривід

Безпека життєдіяльності (охорона праці, цивільний захист)

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Деталі машин

Деталі машин (КП)

Автоматизовані системи проектування (CAD, CAE)

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Різання металів (Теорія різання, Різальний інструмент)

Різання металів (Теорія різання, Різальний інструмент) (КР)

Металообробне обладнання (обладнання та транспорт)

Технологічні основи машинобудування

Експлуатація та обслуговування машин

Інформаційні технології в машинобудуванні (Mathcad, Excel)

Теорія автоматичного керування

Програмування мехатронних та роботехнічних систем (CAM)

Автоматизавані системи керування підприємством (ERP)

Екологія та охорона навколишнього середовища

Управління якістю

Економіка та організація виробництва

Ознайомча практика

Виробнича практика

Переддипломна практика

Виконання кваліфікаційної роботи

Захист кваліфікаційної роботи      


Перелік вибіркових компонентів «Soft skills»

Історія та культура України

Історія економіки та економічної думки

Майстерність ділового спілкування і публічних виступів (риторика)

Етика і естетика

Соціологія

Філософія

Політологія

Акторська майстерність

Конфліктологія

Теорія і практика ведення переговорів

Психологія

Гендерні студії

Інтелектуальна власність

Трудове законодавство

Господарське законодавство

Ділова іноземна мова


Перелік вибіркових компонентів професійної підготовки

Проектування та виробництво заготовок

Конструкторське моделювання в 3D системах

Технології машинобудування

Фізико-технічні процеси обробки матеріалів

Адитивні технології (3D-друк)

Технології машинобудування 2

Технологічна оснастка

Автоматизація технологічних процесів

Системи ЧПК та програмування

Проектування машинобудівних заводів та цехів