Менеджмент

 

Підготовка бакалаврів з менеджменту в Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті передбачає: глибоке знання теоретичних та практичних аспектів сучасного управління; оперування навичками аналізу основних економічних показників; реалізацію загальних функцій управління на різних рівнях; знання стратегічного менеджменту; управління ресурсами організації; логістики; розвиток особистих організаторських та лідерських якостей керівника; проектування та розвиток власної справи; поглиблення знання іноземної мови; володіння інформаційними технологіями та вміння застосувати їх у професійній діяльності.

Перевагами фахівців з менеджменту є достатній рівень заробітної плати, стабільний попит на ринку праці та широкий спектр можливих місць працевлаштування. Випускники цієї спеціальності успішно працюють на керівних посадах у державних та недержавних установах, корпораціях, консорціумах, холдингах, аудиторських та консалтингових, інвестиційних та комерційних фірмах, успішно організовують власний бізнес. 
Здобута освіта дозволяє досить легко адаптуватися до таких суміжних напрямків діяльності, як економіка, фінанси, бухгалтерія та аудит, маркетинг тощо.

Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент» в ЕТІ це:
диплом за рахунок власних знань, навичок та вмінь, що користується повагою у роботодавців;
можливість отримати грант на безкоштовне навчання;
навчання на реальних бізнес процесах;
активна участь студентів у наукових дослідженнях та семінарах;
застосування новітніх тренінгових та інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
поглиблене вивчення англійської мови;
конкурентна перевага на сучасному та майбутньому ринку праці за рахунок отриманих професійних умінь та навичок;
різноманітне і цікаве студентське життя.

 

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

МЕНЕДЖМЕНТ

 

п/п

Перший рік

Кредити ЄКТС

Семестр

Форма підсумкового контролю

ПЕРШИЙ РІК

1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

 

 

 

 

 

1

залік

2

Вища математика (вища мат-ка, теорія ймовірності і мат. статистика)

4,5

екзамен

3

Інформатика

4

залік

4

Іноземна мова

5

залік

5

Правознавство

4

екзамен

6

Економікс (Політична економіка, Мікроекономіка)

5

екзамен

7

Безпека життєдіяльності (охорона праці, цивільний захист)

3

екзамен

8

Ознайомча практика

1,5

захист

1

Вища математика (вища мат-ка, теорія ймовірності і мат. статистика)

4

 

 

2

екзамен

2

Інформатика

4

залік

3

Іноземна мова

5

залік

4

Економікс (Політична економіка, Мікроекономіка)

6

екзамен

5

Зв’язки з громадкістю

4

екзамен

6

Основи підприємництва

4

залік

7

 Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку А

3

залік

ДРУГИЙ РІК

1

Іноземна мова

5

 

 

 

3

 

залік

2

Економікс (Макроекономіка)

5

екзамен

3

Економікс (Мікроекономіка курсова робота)

2

захист

4

Статистика

4

екзамен

5

Бізнес-інформатика

3

залік

6

Міжнародна економіка

4

екзамен

7

Бізнес планування

4

залік

8

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку А

3

залік

1

Іноземна мова

4

 

 

 

4

 

екзамен

2

Бізнес-інформатика

3

залік

3

Економіка підприємства

4

екзамен

4

Менеджмент

4

екзамен

5

Фінанси І

4

залік

6

Бухгалтерський облік

4

екзамен

7

Маркетинг

4

екзамен

8

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку А

3

залік

ТРЕТІЙ РІК

1

Бізнес-інформатика

3

 

 

 

 

 

 

 

5

екзамен

2

Менеджмент ІІ

5

екзамен

3

Менеджмент (курсова робота)

2

захист

4

Економічний аналіз

4

екзамен

5

Державне управління та регулювання

4

екзамен

6

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку В

3

залік

7

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова

5

залік

8

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 1

4

залік

1

Управління конкурентоспроможністю підприємства

4

 

6

екзамен

2

Самоменеджмент

3

залік

3

Операційний менеджмент

3

екзамен

4

Виробнича практика І

3

захист

5

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова

4

 

 

 

6

залік

6

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 2

4

залік

7

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 3

4

залік

8

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 4

4

залік

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

1

Управління якістю

4

 

 

 

7

екзамен

2

Рекламний менеджмент

3

екзамен

3

Стратегічний менеджмент

6

екзамен

4

Стратегічний менеджмент (курсова робота)

2

екзамен

5

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова

3

залік

6

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 5

4

залік

7

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 6

4

залік

8

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 7

4

залік

1

Управління персоналом

5

 

 

 

8

екзамен

2

Виробнича практика ІІ

6

захист

3

Виконання кваліфікаційної роботи

6

захист

4

Захист кваліфікаційної роботи

5

 

4

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова Ділова іноземна мова

3

екзамен

5

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 8

5

залік

Перелік вибіркових компонентів «Soft skills»

освітньо-професійної програми

БАКАЛАВР

МЕНЕДЖМЕНТ

п/п

Перший рік

Кредити ЄКТС

Семестр

Форма підсумкового контролю

ПЕРШИЙ  РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

Дисципліна

з блоку А

Історія та культура України

 

3

 

2

 

залік

 

Історія економіки та економічної думки

Майстерність ділового спілкування і публічних виступів (риторика)

Етика і естетика

ДРУГИЙ РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

 

 

Дисципліна

 блоку А

 

Психологія

 

 

3

 

 

3

 

 

залік

Філософія

Політологія

Акторська майстерність

 

 

Дисципліна з блоку А

 

Конфліктологія

 

 

3

 

 

4

 

 

залік

Теорія і практика ведення переговорів

Соціологія

Гендерні студії

Дисципліна  з іншої ОП, яка формує професійні навички «Soft skills»

ТРЕТІЙ РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

Дисципліна з блоку

В

 

Інтелектуальна власність

 

3

 

5

 

залік

Трудове законодавство

Господарське законодавство

Дисципліна  з іншої ОП, яка формує професійні навички «Soft skills»

За вибором ВНЗ

 

Дисципліна

Ділова іноземна мова

4

5

залік

Ділова іноземна мова

3

6

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

За вибором ВНЗ

 

Дисципліна

Ділова іноземна мова

3

7

залік

Ділова іноземна мова

3

8

екзамен

 

Перелік вибіркових компонентів професійної підготовки

освітньо-професійної програми

МЕНЕДЖМЕНТ

п/п

Перший рік

Кредити ЄКТС

Семестр

Форма підсумкового контролю

ТРЕРТІЙ  РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

Дисципліна1

Психологія управління

 

4

 

5

 

залік

 

Лідерство

Тайм-менеджмент

Ціноутворення

Дисципліна  з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

Вибрати 3 навчальні дисципліни  із запропонованого переліку

 

 

Дисципліна 2

Дисципліна 3

Дисципліна 4

Адміністративний менеджмент

 

 

 

4

 

 

 

6

 

 

 

залік

Логістика

Інноваційний менеджмент

Фінанси підприємства

Маркетингові комунікації

Управлінській облік

Івент- маркетинг

Маркетинг послуг

Дисципліна  з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

Вибрати 3 навчальні дисципліни  із запропонованого переліку

 

 

 

 

 

 

Дисципліна 5

Дисципліна 6

Дисципліна 7

Маркетинговий менеджмент

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

залік

Інформаційні системи та технології в менеджменті

Копірайтінг, основи фото та відео зйомки

ЗЕД

Поведінка споживача та нейромаркетинг

Інтернет-маркетинг­­

Інвестування_

Дисципліна  з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

 

 

Дисципліна 8

 

Планування та контроль на підприємстві

 

 

 

 

5

 

 

 

 

8

 

 

 

 

залік

Брендінг

Web-грамотність. Web-сайти. Web-дизайн

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Дисципліна  з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

+

Вам зателефонувати?

Будь ласка, залиште свій номер телефону та ми проконсультуємо Вас з будь-якого питання!