Акредитація

Перший (бакалаврський) рівень Прикладна механіка 131

Освітньо-професійна програма "Прикладна механіка"

Самоаналіз "Прикладна механіка" бакалавр 2023

Відгук-рецензія на ООП "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка"

Відгук-рецензія на ООП "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка"

Відгук-рецензія на ООП "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка"

Відгук-рецензія на ООП "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка"

Навчальний план ПМ 2022 (денна)

Навчальний план ПМ 2022 (заочна)


Перший (бакалаврський) рівень Менеджмент 073

Відгук-рецензія на ООП "МЕНЕДЖМЕНТ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Освітньо-професійна програма "Менеджмент" (зі змінами та доповненнями)

Навчальний план 073 Менеджмент (денна)

Навчальний план 073 Менеджмент (заочна)

Відгук-рецензія на ООП "МЕНЕДЖМЕНТ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Відгук-рецензія на ООП "МЕНЕДЖМЕНТ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Відгук-рецензія на ООП "МЕНЕДЖМЕНТ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Самоаналіз Менеджмент бакалавр 2023


Другий (магістерський) рівень Менеджмент 073

2021:

Навчальний план Магістри, денна форма навчання (2021)

Навчальний план Магістри, заочна форма навчання (2021)

Магістратура відгук Металіт (2021)

Магістратура відгук Ельворті (2021)

Магістратура відгук Гідросила (2021)

Сертифікат про акредитацію (2021)

Рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП (2021)

Експертний висновок ГЕР (2021)

Звіт експертної групи (2021)

Програма візиту (2021)

Відомості про самооцінювання ОП (2021)

 2020: 

Експертний висновок ГЕР(2020)

Звіт експертної групи (2020)

Програма візиту (2020)

Відомості про самооцінювання ОП (2020)

Освітня програма Менеджмент(магістр) (2020)

Навчальний план (2020)

Магістратура Відгук Металіт (2020)

Магістратура Відгук Ельворті (2020)

Магістратура Відгук Гідросила (2020)

САМОАНАЛІЗ (2020)

Відкрита зустріч (2020)