Акредитація

Другий (магістерський) рівень Менеджмент 073


2023 (міжнародна акредитація):

Освітня програма Менеджмент (другого) магістерського рівня спеціальності 073 менеджмент UKR

EP ENG


Магістратура відгук на ОП Ельворті 1 UKR

Review 1


Магістратура відгук на ОП Ельворті 2 UKR

Review 2


Магістратура відгук на ОП Металіт UKR

Review 3


Магістратура відгук Гідросила UKR

Review 4


План менеджмент магістратура - денна UKR

Full-time Study Curriculum


План менеджмент магістратура - заочна UKR

Part-time Study Curriculum


073 "Management" Education Programme Syllabus


Витяг з протоколу розширеного засідання кафедри стосовно зустрічі зі стейкхолдерами 2019 UKR

Extract from the minutes of the open meeting with the stakeholders in 2019


Витяг з протоколу розширеного засідання кафедри стосовно зустрічі зі стейкхолдерами 2020 UKR

Extract from the minutes of the open meeting with the stakeholders in 2020


Результати проведення відкритої зустрічі зі стейкхолдерами (Роботодавці) 2021 UKR

Results of the open meeting with stakeholders 2021


Витяг з протоколу розширеного засідання кафедри стосовно зустрічі зі стейкхолдерами 2022 UKR

Extract from the minutes of the open stakeholder meeting 2022


Витяг з протоколу розширеного засідання кафедри стосовно зустрічі зі стейкхолдерами 2023 UKR

Extract from the minutes of the open meeting with stakeholders 2023


СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

2021:

Навчальний план Магістри, денна форма навчання (2021)

Навчальний план Магістри, заочна форма навчання (2021)

Магістратура відгук Металіт (2021)

Магістратура відгук Ельворті (2021)

Магістратура відгук Гідросила (2021)

Сертифікат про акредитацію (2021)

Рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП (2021)

Експертний висновок ГЕР (2021)

Звіт експертної групи (2021)

Програма візиту (2021)

Відомості про самооцінювання ОП (2021)

 2020: 

Експертний висновок ГЕР(2020)

Звіт експертної групи (2020)

Програма візиту (2020)

Відомості про самооцінювання ОП (2020)

Освітня програма Менеджмент(магістр) (2020)

Навчальний план (2020)

Магістратура Відгук Металіт (2020)

Магістратура Відгук Ельворті (2020)

Магістратура Відгук Гідросила (2020)

САМОАНАЛІЗ (2020)

Відкрита зустріч (2020)Перший (бакалаврський) рівень Прикладна механіка 131

Освітньо-професійна програма "Прикладна механіка"

Самоаналіз "Прикладна механіка" бакалавр 2023

Відгук-рецензія на ООП "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка"

Відгук-рецензія на ООП "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка"

Відгук-рецензія на ООП "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка"

Відгук-рецензія на ООП "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка"

Навчальний план ПМ 2022 (денна)

Навчальний план ПМ 2022 (заочна)


Перший (бакалаврський) рівень Менеджмент 073

Відгук-рецензія на ООП "МЕНЕДЖМЕНТ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Освітньо-професійна програма "Менеджмент" (зі змінами та доповненнями)

Навчальний план 073 Менеджмент (денна)

Навчальний план 073 Менеджмент (заочна)

Відгук-рецензія на ООП "МЕНЕДЖМЕНТ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Відгук-рецензія на ООП "МЕНЕДЖМЕНТ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Відгук-рецензія на ООП "МЕНЕДЖМЕНТ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Самоаналіз Менеджмент бакалавр 2023