Репозитарій студентських наукових праць

Назва  Автори Посилання
1 Сутність та історія становлення ринку сервісних послуг Єлецький А.В., Яковенко Р.В., Педь І.В.,   Завантажити
2 Управління конкурентоспроможністю ПКПМ АТ «Ельворті» Глущенко В.А., Яковенко Р.В.  Завантажити
3 Передумови управління сервісною службою Єлецький А.В., Яковенко Р.В., Олійник І.В., Глух В. М.  Завантажити
4 Загальні передумови впровадження менеджменту якості як складової менеджменту організацій Глущенко В.А, Яковенко Р.В., Олійник І.В., Глух В.М.  Завантажити
5 Управління детінізацією доходів у сфері оплати праці найманих працівників Маслов І.В. , Яковенко Р.В., Олійник І.В., Глух В.М.  Завантажити
6 Управління організаційними змінами як компонента менеджменту організації (на прикладі «ТОВ Мегабуд-БК») Годунко О.О., Яковенко Р.В., Олійник І.В., Глух В. М.  Завантажити
 7 Теоретико-методичні аспекти управління персоналом юридичної фірми Пасенко А.М., Яковенко Р.В., Олійник І.В., Глух В.М.  Завантажити
 8 Система управління персоналом АО ЮФ «Астерс» Пасенко А.М., Яковенко Р.В., Педь І.В., Алексеєва Л.М., Павлова О.В.  Завантажити
 9 Удосконалення системи управління персоналом АО ЮФ «Астерс» Пасенко А.М. , Яковенко Р.В., Педь І.В., Алексеєва Л.М., Павлова О.В.  Завантажити
10 Теоретичні основи психології управління змінами як складова інноваційного менеджменту Годунко О.О., Яковенко Р.В.  Завантажити
11 Ефективність організаційних змін у системі менеджменту інновацій Годунко О.О., Яковенко Р.В.  Завантажити
12 Соціально-психологічний клімат організації як фактор інноваційного менеджменту Годунко О.О., Яковенко Р.В.  Завантажити
13 Удосконалення управління організаційними змінами в системі інноваційного менеджменту Годунко О.О., Яковенко Р.В.  Завантажити
14 Управління сервісним обслуговуванням приватного АТ «Торговий дім «Гідросила»  Єлецький А.В. Яковенко Р.В.  Завантажити
15 Основні показники роботи сервісної мережі ПрАТ «Гідросила груп» у системі менеджменту організації  Єлецький А.В. Яковенко Р.В.  Завантажити
16 PEST–аналіз сервісної мережі ПрАТ «Гідросила груп» у системі менеджменту організацій  Єлецький А.В. Яковенко Р.В.  Завантажити
17 Аналіз конкурентів сервісної мережі ПрАТ «Гідросила груп» у системі менеджменту організацій  Єлецький А.В. Яковенко Р.В.  Завантажити
18 Управління процесами ціноутворення на деякі продовольчі товари в умовах російської агресії Іванченко М.Р. , Яковенко Р.В.  Завантажити
19 Новітні фактори в системі менеджменту товарної продукції підприємства в умовах російської агресії Іванченко М.Р. , Яковенко Р.В.  Завантажити
20 Засадничі принципи управління відносинами інтелектуальної власності в умовах відкритої російської агресії Іванченко М.Р. , Яковенко Р.В.  Завантажити
21 Урахування логістичного фактору в управлінні процесами ціноутворення Горбачова А.В. , Яковенко Р.В.  Завантажити
22 Управління співвідношенням попиту на ресурси та їх пропозиції у сфері міжнародних економічних відносин Піскова Н.О., Яковенко Р.В.  Завантажити
23 Теоретичні засади управління впровадженням роботизації Яблонський І. А., Яковенко Р.В., Базака Р.В., Пузирьов О.Л.  Завантажити
24 Оцінка ефективності управління впровадженням Яблонський І. А., Яковенко Р. В.,Базака Р.В.  Завантажити
25 Роботизація в системі управління впровадженням Яблонський І. А., Яковенко Р. В.,Базака Р.В., Пузирьов О. Л.  Завантажити
26 Виробнича структура АТ «Ельворті» в системі управління впровадженням роботизації Яблонський І. А., Яковенко Р. В.,Базака Р. В., Пузирьов О. Л.  Завантажити
27 Управління персоналом на АТ «Ельворті» в умовах необхідності впровадження роботизації Проценко Т. О.Яблонський І. А., Яковенко Р.В., Базака Р.В., Пузирьов О.Л.,   Завантажити
28 Основні завдання управління інструментальним господарством на АТ «Ельворті» Чукій О.І., Пузирьов О.Л.Яковенко Р.В.  Завантажити
29  Забезпечення інструментом і технологічною оснасткою в системі управління АТ «Ельворті» Чукій О.І., Яковенко Р.В.  Завантажити
30  Структура управління АТ «Ельворті» та основні показники його діяльності Чукій О.І., Яковенко Р.В.  Завантажити
31  Розвиток страхового ринку України: визначення пріоритетних напрямів Канєвський М. А., Круценко Д. А., Маслов І. В., Ткаченко І. П.  Завантажити
32  Визначення пріоритетних напрямів розвитку страхового ринку України Канєвський М. А., Круценко Д. А., Маслов І. В., Ткаченко І. П.  Завантажити
33  Фінансові результати суб’єктів господарювання: значення та мета управління Канєвський М.А,  Ткаченко І.П.  Завантажити
34  Аналіз фінансового стану підприємства: значення та адаптивність Маслов І.В., Ткаченко І.П.  Завантажити
35 Управління підприємством у кризовій ситуації: необхідність розроблення технологій та підходів Сахненко В. І., Ткаченко І. П. Завантажити
36 Впровадження інноваційних технологій: дослідження потенціалу та адаптивних механізмів управління на підприємстві Кравченко Р.А., Шенцов Є.В., Ткаченко І.П. Завантажити
37 Імплементація інноваційних технологій на підприємстві: наративи управління Кравченко Р.А., Шенцов Є.В., Ткаченко І.П. Завантажити
38 Аналіз фінансового стану підприємства: завдання та адаптивність Маслов І.В., Ткаченко І.П. Завантажити
39 Фінансовий стан підприємства: завдання аналізу та досягнення адаптивності результатів Канєвський М. А., Ткаченко І.П. Завантажити
40 Дослідження організації виробничих процесів Луценко М.Р., Горбачова А.В., Ткаченко І. П. Завантажити
41 Резерви підвищення ефективності використання основних фондів у підприємницькій діяльності Горбачова А.В. Луценко М.Р., Ткаченко І.П. Завантажити
42 Управління інвестиційними проєтами у виробництві: концептуальні засади підвищення їх ефективності Мельник Р.В., Ткаченко І.П. Завантажити
43 Управління впровадженням інноваційних технологій на підприємстві Оленич Е.О., Ткаченко І.П. Завантажити
44 Удосконалення виробничих процесів на основі впровадження інноваційних технологій Рогожін Д.А., Ткаченко І.П. Завантажити
45 Інвестиційний менеджмент: класифікація підходів щодо визначення інвестиційного проекту Мельник Р.В., Ткаченко І.П. Завантажити 
46 Зберігання, облік інструменту і технологічної оснастки в системі управління АТ «Ельворті» Чукій О. І., Яковенко Р.В. Завантажити
47 Організація управління обслуговуванням виробництва інструментом на АТ «Ельворті» Чукій О. І., Яковенко Р.В. Завантажити