Історія ЕТІ

Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті – перший приватний вищий навчальний заклад в м. Кропивницький

Історія Інституту починається 1993 року, коли було створено Кіровоградський інститут комерції (Свідоцтво про державну реєстрацію №02512-ГО від 16 липня 1993 р.). КІК став першим приватним ЗВО Кропивницького та Центрального регіону, де студенти могли опанувати таки спеціальності як «Фінанси», «Маркетинг», «Облік та аудит» та ін.

У серпні 2017 року в Інституті відбувся ребрендінг – новим власником став Благодійний фонд «Ельворті», а за кілька місяців, у грудні 2017 року, навчальний заклад змінив назву на Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті (Витяг з ЄДРПОУ № 1003456973 від 10.01.2018).

Нова назва була обрана не випадково – брати Томас та Роберт Ельворті, англійські підприємці, меценати і винахідники, стали засновниками акціонерного товариства «Ельворті Роберт і Томас», одного  з найбільших виробників сільськогосподарської техніки у м. Єлисаветграді на початку ХХ ст. Присвоєння Інституту імені Роберта Ельворті символізує продовження традицій якості, творчого підходу та інновацій, притаманних британському новатору в ту епоху, і які є основою роботи ЕТІ сьогодні.

 

Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті      Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті     Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті

Сьогодні ЕТІ ім. Роберта Ельворті є провідним закладом вищої освіти Кропивницького та області. Інститут має потужну матеріально-технічну базу, яка дозволяє здійснювати навчально-виховний процес на сучасному рівні, готувати фахівців відповідно до вимог часу та потреб регіону. У 2018 році було завершено будівництво нового сучасного корпусу ЕТІ, в якому розмістилися сучасні комп’ютерні класи, бібліотека з читальною залою, буфетом, лабораторіями для майбутніх інженерів. Кожна лекційна аудиторія Інституту обладнана ноутбуками, відеопроекторами та екранами для якісного навчання студентів.

Освітня діяльність у Економіко-технологічному інституті ім. Роберта Ельворті сьогодні здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за такими напрямками підготовки: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»), 051 «Економіка» (галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»), 131 «Прикладна механіка» (галузь знань 13 «Механічна інженерія»), 122 «Комп’ютерні науки» (галузь знань 12 «Інформаційні технології»). Після отримання диплому бакалавра студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі Інституту за напрямком підготовки 073 «Менеджмент». В Економіко-правовому коледжі Економіко-технологічного інституту ім. Р. Ельворті здійснюється підготовка за напрямком підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітній рівень «Фаховий молодший бакалавр»).

 

В ЕТІ працюють висококваліфіковані викладачі та лектори-практики, які не тільки передають студентам свої знання, але й намагаються розвинути у молоді критичне мислення, сучасні вміння та навички, необхідні на ринку праці. В структурі Інституту функціонують 5 кафедр: «Маркетингу, менеджменту та економіки», «Фінансів та бухгалтерського обліку», «Соціально-гуманітарних дисциплін», «Прикладної механіки» та «Інформаційних технологій». Викладачі Інституту постійно проходять підвищення кваліфікації, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та конкурсах. Так, у 2021 році доцент кафедри фінансів та бухгалтерського обліку Тетяна Штець стала переможцем міського конкурсу «Молода людина року» у номінації «Молодий науковець року». У 2022 році доцент кафедри прикладної механіки Тетяна Макруха стала лауреатом Премії Президента України для молодих вчених. Доцент кафедри інформаційних технологій Олексій Ізвалов є регіональним координатором міжнародного проекту Global Game Jam в Україні.

Навчання в Інституті базується не тільки на наданні студентам всебічної ґрунтовної теоретичної підготовки з обраної спеціальності, але й на формуванні у випускників практичних вмінь та навичок роботи – з цією метою ЕТІ співпрацює з такими провідними підприємствами як АТ «Ельворті», АТ «Гідросила», ПрАТ «Гідросила АПМ», ПрАТ «Гідросила ЛЄДА». Інститут став одним з перших навчальних закладів, в якому були запроваджені елементи дуальної освіти – системи, яка дозволяє одночасно навчатися і працювати, не втрачаючи ні якості знань, ні робочого процесу.

ЕТІ ім. Р. Ельворті також є одним з небагатьох навчальних закладів за межами міст-мільйонників, в якому додаткові знання та навички можуть отримати практичні менеджери – з 2020 року в Інституті діє програма МВА. Вже понад 150 студентів успішно закінчили навчання і отримали поглибленні знання в галузі управління та ділового адміністрування.

Важливим напрямом діяльності ЕТІ є співпраця з міжнародними партнерами. Довгий час Інститут співпрацював з Корпусом миру (США) та Британською службою консультацій за кордоном. В межах цієї співпраці в Інституті викладали американські та європейські викладачі-волонтери, які пропонували власне бачення певних предметів та напрямків, ділилися своїми знаннями та досвідом. З 2008 року в рамках проекту «Міжнародний досвід та навчання фахівців для банківської сфери в Україні» швейцарської консультативної служби SWISSCONTACT лекції іноземних експертів відвідали понад 1500 студентів. Запровадження дуальної освіти стало можливим завдяки співпраці з навчальними закладами на батьківщини цієї системи – в м. Ерфурті (Німеччина).

На базі Інституту проходить щорічний конкурс серед школярів на знання англійської мови НМС-Ельворті, за результатами якого українські школярі-переможці конкурсу отримують можливість безкоштовно навчатися у найкращих британських школах. Реєстраційні збори конкурсу для місцевих учасників оплачує британський меценат Майкл Кларсон Вебб, онук промисловця Роберта Ельворті, на честь якого названий Інститут. Деякі з переможців конкурсу НМС-Ельворті продовжують навчання у британських університетах – Оксфордському, Лондонському, Бермінгемському.

ЕТІ ім. Роберта Ельворті продовжує розвиватися та вдосконалюватися. У планах на майбутнє – розширення матеріально-технічної бази Інституту (реконструкція нового навчального корпусу площею 11 тис. м кв., побудова нового гуртожитку для студентів), відкриття нових спеціальностей у Кібернетичному фаховому коледжі,  а також розвиток професійно-технічної та дуальної освіти у партнерстві з провідними машинобудівними підприємствами регіону.