Кваліфікаційні магістерські роботи 2021 рік

КВАЛІФІКАЦІЙНІ МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ

денного відділення

ПІБ студента

Тема роботи

Вид роботи/рік

Файл

1

Бандурка Лія Олександрівна

Сучасні технології в управлінні проєктами (ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ»)

КМР/2021

Скачать

2

Бурлака Нікіта Сергійович

Управління конкурентоспроможністю продукції підприємств сільскогосподарського машинобудування (АТ «Ельворті»)

КМР/2021

Скачать

3

Глібко Ігор Юрійович

Управління ризиками в діяльності організації (ПрАТ «Піраміс»)

КМР/2021

Скачать

4

Годорожа Віктор Анатолійович

Управління ефективністю підприємства ( АТ «Гідросила»)

КМР/2021

 

Скачать

5

Гринько Анна Робертівна

Особливості кадрового менеджменту на виробничому підприємстві ( АТ «Гідросила»)

КМР/2021

Скачать

6

Зінзура Ігор Васильович

Оптимізація системи управління організацією на основі командного менеджменту (АТ «Гідравлика»)

КМР/2021

Скачать

7

Зінчук Віктор Станіславович

Реінжеіринг бізнес-процесів як спосіб підвищення ефективності управління
(АТ «Гідросила»)

КМР/2021

Скачать

8

Іванова Олена Володимирівна

Удосконалення роботи системи управління персоналом (АТ «Ельворті»)

КМР/2021

Скачать

9

Картузова Ольга Ігорівна

Управління фінансовим механізмом на підприємствах (ТОВ «Інгул-Опт-Сервіс»)

КМР/2021

Скачать

10

Кучеренко Андрій Олександрович

Вдосконалення процессу правління змінами на підприємстві (ТД ″Гідросила″»)

КМР/2021

Скачать

11

Ліснича Аліна Анатоліївна

Системи управління сучасною організацією (на прикладі АТ «Ельворті»)

КМР/2021

Скачать

12

Розумков Андрій Вікторович

Удосконалення управління організацією на основі процесного підходу (АТ «Гідросила»)

КМР/2021

Скачать

КВАЛІФІКАЦІЙНІ МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ

заочного відділення

1

Балицький Павло Іванович

Розробка стратегії управління (ПрАТ «Гідросила ЛЄДА»)

КМР/2021

 

Скачать

2

Братухін Сергій Васильович

Оцінка і шляхи підвищення ефективності менеджменту на підприємстві (ДП «Кіровоградський облавтодор»)

КМР/2021

Скачать

3

Буцьковський Михайло Вячеславович

Управління ризиками на підприємстві (АТ «Гідросила»)

КМР/2021

Скачать

4

Василенко Ольга Анатоліївна

Особливості менеджменту страхової компанії в умовах економічної кризи (ТДВ «Страхова компанія «Ю.ЕС.АЙ»)

КМР/2021

Скачать

5

Гладкий Олександр Вікторович

Технології та підходи до управління підприємством у кризовій ситуації (на прикладі АТ «Гідросила»)

КМР/2021

Скачать

6

Калапа Дмитро Сергійович

Система управління Кайдзен на українських підприємствах (АТ «Ельворті»)

КМР/2021

Скачать

7

Конопат Юрій Олексійович

Оптимізація систем управління організацією на основі «командного менеджменту» (ПрАТ «МАУ»)

КМР/2021

Скачать

8

Кулик Сергій Олександрович

Управління системою якістю (АТ «Гідросила»)

КМР/2021

Скачать

9

Лісовенко Олександр Олександрович

Удосконалення цінової політики підприємства (ТД «Гідросила»)

КМР/2021

Скачать

10

Лопатін Сергій Олександрович

Управління корпоративною культурою для підвищення менеджменту організації (АТ «Гідросила»)

КМР/2021

Скачать

11

Малишко Вадим Олександрович

Управління мотивацією персоналу в організації (ТОВ «ЕНЕРГО»)

КМР/2021

Скачать

12

Михайлова Богдана Ігорівна

Корпоративна культура як механізм ефективного менеджменту (МААК «УРГА»)

КМР/2021

Скачать

13

Мульчинський Олег Іванович

Управління змінами в організації: інструменти та технології (АТ «Ельворті»)

КМР/2021

Скачать

14

Риженко Юрій Володимирович

Шляхи підвищення ефективності управлінських рішень на підприємстві (АТ «Ельворті»)

КМР/2021

Скачать

КУРСОВІ РОБОТИ з дисципліни

« Маркетинг промислового підприємства »

1

Геворгян А.

Дослідження маркетингового планування на АТ "Ельворті"

КР/2021

Скачать

2

Пєтухов Олег

Планування нової продукції на промисловому підприємстві

КР/2021

Скачать

3

Поліщук М.Р.

Аналіз маркетингової діяльності промислових підприємств на АТ "Ельворті"

КР/2021

Скачать

4

Теплюк К.О.

Інноваційна діяльність промислових підприємств

КР/2021

Скачать

5

Шишлова М.С.

Конкурентоспроможність продукції підприємства

КР/2021

Скачать