122_Силабуси та описи дисциплін

Силабуси (Обов'язкові компоненти)


Українська мова (за професійним спрямуванням)
Вища математика (матем. аналіз, лін. алгебра та аналіт. геометрія)
Правознавство

Іноземна мова
Комп’ютерна графіка
Теорія алгоритмів
Програмування C++
Дискретна математика
Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера
Ознайомча практика

Операційні системи та системне програмування
Чисельні методи
Програмування PHP

Веб-технології та веб-дизайн
Безпека життєдіяльності (охорона праці, цивільний захист)
Інтелектуальний аналіз даних
Об’єктно-орієнтоване програмування
Об’єктно-орієнтоване програмування (курсова робота)
Технології захисту інформації та кібербезпека
Комп’ютерні мережі
Методи та системи штучного інтелекту
Організація баз даних та знань

Організація баз даних та знань (курсова робота)
Програмування Python

Математичні методи дослідження операцій
Теорія прийняття рішень
Крос-платформне програмування
Технології комп’ютерного проектування
Моделювання систем
Виробнича практика

Управління ІТ-проектами
Системний аналіз
Хмарні технології
Проектування інформаційних систем
Паралельні та розподілені обчислення
Передатестаційна практика
Виконання та захист кваліфікаційної роботи


Силабуси та описи (вибіркові компоненти)


Історія та культура України
Історія економіки та економічної думки
Майстерність ділового спілкування і публічних виступів (риторика)
Етика і естетика

Соціологія
Філософія
Психологія
Акторська майстерність
Конфліктологія
Теорія і практика ведення переговорів
Менеджмент
Політологія

Господарське законодавство
Трудове законодавство
Інтелектуальна власність
Основи підприємництва

Бази даних: Web-технології
Управління інфраструктурою та розробкою програмного забезпечення
Адміністрування та супровід інформаційних систем
Якість програмного забезпечення
Автоматизоване тестування програмного забезпечення
Мова програмування для аналізу даних
Англійська мова професійного спрямування

Теорія інформаційних систем
Розробка інтерфейсів програмних виробів
Технології розробки стартапів
Розробка комп'ютерних ігор
Багатокористувацькі комп'ютерні ігри
Розгортання інформаційних систем
Основи 3D моделювання
Графічний дизайн
Комп’ютерна мультиплікація
Ділова англійська мова

Програмування Web-додатків (Laravel)
Інструменти графічного дизайну (Canva)
Віртуальна і доповнена реальність
Моделювання фізичних процесів
Програмування на стороні сервера
Розробка мобільних додатків
Мобільний інтернет, мобільні системи, сервіси та технології
Технології та патерни програмування
Технічна англійська для ІТ-фахівців

Програмування Web-додатків (React.JS)
Програмування Web-додатків (Vue.JS)
Спеціалізовані бази даних (NoSQL)
Комп’ютерна анімація
3D-анімація для Android
3D-анімація для iPad
Англійська мова для спілкування в сфері комп’ютерних наук