Репозитарій НПП

П.І.Б.

Праця

Видання

Рік

Посилання

Фрунза Світлана Анатоліївна

 

Фахові видання

Напрями ефективної системи прийняття управлінських рішень на прикладі підприємства сільськогосподарського машинобудування

Тернопіль

2021

Посилання

Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємств сільськогосподарського машинобудування.

Київ

2021

Посилання

MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TOURISM ENTERPRISES

Вильнюс

2020

Посилання

Моніторинг державного регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку аграрних підприємств

Київ

2020

Посилання

Проблеми формування інвестиційних джерел в АПК України та напрями їх ефективного використання

Кропивницький

2018

Посилання

Сучасний стан та напрямки реалізації аграрної політики в інвестиційній сфері

Дніпро

2017

Посилання

Наукові конференції

Особливості державного впливу на інноваційно-інвестиційний розвиток аграрних підприємств

Кропивницький

2018

Посилання

Сучасні тенденції розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації

Ужгород

2017

Посилання

Сутність та необхідність фінансової безпеки малих підприємств аграрної сфери економіки

Дніпро

2017

Посилання

Сучасний стан інвестиційної політики в Україні

Кропивницький

2017

Посилання

Автореферат

Економічний механізм регулювання інвестиційного розвитку аграрної сфери економіки

Київ

2009

Посилання

П.І.Б.

Праця

Видання

Рік

Посилання

Павлова Ольга 

Володимірівна

 

Фахові видання

Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємств сільськогосподарського машинобудування

Київ

2021

Посилання

Управління інтегральним рівнем конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування

Тернопіль

2021

Посилання

Управління стратегіями розвитку на підприємствах сільскогосподарського машинобудування

Запоріжжя

2020

Посилання

Managing тhe investment activities of the agricultural engineering companies under risk

Тернопіль

2020

Посилання

COMPETITIVE ABILITY OF UKRAINIAN AGRICULTURAL MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN THE WORLD MARKET

Іваново

2017

Посилання

Наукові конференції

Стратегічне управління конкурентоспроможністю продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування

Покровськ

2021

Посилання

Аналіз структури зовнішньої торгівлі України та її стратегічні пріоритети

Чернівці

2021

Посилання

Сенсорний нейромаркетинг як інноваційний інструмент успішних продаж

Львів

2020

Посилання

Сторітеллінг як ефективний засіб нейромаркетингових комунікацій сучасного бізнесу

Тернопіль

2020

Посилання

Сучасні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції

Тернопіль

2020

Посилання

Автореферат

Конкурентоспроможність продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування

Запоріжжя

2008

Посилання

П.І.Б.

Праця

Видання

Рік

Посилання

Яковенко Роман Валерійович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Фахові видання

Управління державними закупівлями як фактор модернізації сучасної України в умовах відкритої російської агресії Дніпро : Агросвіт 2022 Посилання
Управління економічною системою України в умовах російської агресії Київ : Економіка та держава 2022 Посилання
Теоретико-економічне обґрунтування необхідності управління відносинами інтелектуальної власності в сфері міжнародних економічних відносин Дніпро : Ефективна економіка 2021 Посилання
Соціальна відповідальність заходів державного регулювання стосовно сільського господарства України в умовах пандемії covid-19 Дніпро : Агросвіт 2020 Посилання
Соціальна відповідальність у класичній моделі ринкового саморегулювання та в системі державного регулювання економіки України Дніпро : Ефективна економіка 2020 Посилання
Фундаментальні проблеми обліку витрат і результатів економіки в умовах сучасних цивілізаційних зрушень Дніпро : Ефективна економіка 2020 Посилання
Теоретико-економічне обґрунтування проблем розвитку будівельної галузі Тернопіль : Галицький економічний вісник 2019 Посилання
Традиційний та інтелектуальний капітал у системі вищої освіти України Київ : Економіка та держава 2019 Посилання
Необхідність трансформації завдань державного регулювання в умовах сучасної економіки України Дніпро : Агросвіт 2019 Посилання

Негативні наслідки існуючих тенденцій ціноутворення у сфері комунальних послуг : теоретико-економічне обґрунтування

Дніпро : Ефективна економіка

2019

Посилання

Ринок та ринкове середовище відтворення демографічного аспекту людського потенціалу

Галицький економічний вісник

2020

Посилання

Еволюція економічної мотивації в системі відтворення людського потенціалу

Кропивницький

2020

Посилання

Концепція людського потенціалу та еволюція економічних законів

Кропивницький

2019

Посилання

Наукові конференції

Сутність та історія становлення ринку сервісних послуг Chicago, USA. 2021 Посилання
Управління конкурентоспроможністю ПКПМ АТ «Ельворті» Vancouver, Canada 2021 Посилання
Передумови управління сервісною службою Vancouver, Canada 2021 Посилання
Загальні передумови впровадження менеджменту якості як складової менеджменту організацій Boston, USA 2022 Посилання
Управління детінізацією доходів у сфері оплати праці найманих працівників Vancouver, Canada 2022 Посилання
Управління організаційними змінами як компонента менеджменту організації (на прикладі «ТОВ Мегабуд-БК») Vancouver, Canada 2022 Посилання
Теоретико-методичні аспекти управління персоналом юридичної фірми Barcelona, Spain 2022 Посилання
Система управління персоналом АО ЮФ «Астерс» Vancouver, Canada 2022 Посилання
Удосконалення системи управління персоналом АО ЮФ «Астерс» Warsaw, Poland 2022 Посилання
Теоретичні основи психології управління змінами як складова інноваційного менеджменту Paris, France 2022 Посилання

Ефективність організаційних змін у системі менеджменту інновацій

Prague, Czech Republic

2022

Посилання

Соціально-психологічний клімат організації як фактор інноваційного менеджменту Lisbon, Portugal 2022 Посилання

Удосконалення управління організаційними змінами в системі інноваційного менеджменту

  Madrid, Spain

2022

Посилання

Управління сервісним обслуговуванням приватного АТ «Торговий дім «Гідросила»

Athens, Greece

2022

Посилання

Основні показники роботи сервісної мережі ПрАТ «Гідросила груп» у системі менеджменту організації Florence, Italy 2022 Посилання
PEST–аналіз сервісної мережі ПрАТ «Гідросила груп» у системі менеджменту організацій Vancouver, Canada 2022 Посилання
Аналіз конкурентів сервісної мережі ПрАТ «Гідросила груп» у системі менеджменту організацій Warsaw, Poland 2022 Посилання
Управління процесами ціноутворення на деякі продовольчі товари в умовах російської агресії Paris, France 2022 Посилання
Новітні фактори в системі менеджменту товарної продукції підприємства в умовах російської агресії Madrid, Spain 2022 Посилання
Засадничі принципи управління відносинами інтелектуальної власності в умовах відкритої російської агресії Athens, Greece 2022 Посилання
Урахування логістичного фактору в управлінні процесами ціноутворення Київ 2022  
Управління співвідношенням попиту на ресурси та їх пропозиції у сфері міжнародних економічних відносин Запоріжжя 2022  
Теоретичні засади управління впровадженням роботизації. Boston, USA 2023 Посилання

Оцінка ефективності управління впровадженням

Liverpool, Great Britain

2023

Посилання

Роботизація в системі управління впровадженням Львів 2023 Посилання
Виробнича структура АТ «Ельворті» в системі управління впровадженням роботизації Stockholm 2023 Посилання
Управління персоналом на АТ «Ельворті» в умовах необхідності впровадження роботизації Munich, Germany 2023 Посилання
Основні завдання управління інструментальним господарством на АТ «Ельворті» Warsaw, February 2023 Посилання
Забезпечення інструментом і технологічною оснасткою в системі управління АТ «Ельворті» Lisbon, Portugal 2023 Посилання
Структура управління АТ «Ельворті» та основні показники його діяльності Stockholm, Sweden 2023 Посилання
Зберігання, облік інструменту і технологічної оснастки в системі управління АТ «Ельворті» Milan, Italy 2023 Посилання
Організація управління обслуговуванням виробництва інструментом на АТ «Ельворті» Львів 2023 Посилання

Економічна роль людського потенціалу. Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств

Кропивницький

2019

     Посилання

Фізичний розвиток як фактор відтворення людського потенціалу. Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті

Кропивницький

2017

     Посилання

Автореферат

Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки

Київ

2011

      Посилання

П.І.Б.

Праця

Видання

Рік

Посилання

Ткаченко Ірина Петрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Фахові видання

Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини в системі національної економічної безпеки Київ 2020 Посилання
Ризики виникнення економічної депривації інноваційного розвитку підприємств України Кам’янське 2020 Посилання
Пріоритети удоcконалення грошово-кредитної політики в системі зміцнення фінансової безпеки України Київ 2019 Посилання
Деструктивність девіації  та економічної депривації інноваційного розвитку підприємств України: прояви та можливості нівелювання Київ 2018 Посилання
Трансформація сучасної системи фінансового менеджменту підприємств Eлектронне видання 2018 Посилання
Узагальнення досвіду удосконалення державного регулювання фінансових ринків Eлектронне видання 2018 Посилання
Механізм забезпечення стратегії інноваційного розвитку підприємства в системі інституційної структури формування його інноваційної поведінки Запоріжжя 2017 Посилання
Узагальнення проявів економічної депривації інноваційного розвитку підприємств. Eлектронне видання 2017 Посилання
Прогнозування фінансової безпеки підприємства з використанням лінгвістичного класифікатора. Eлектронне видання 2017 Посилання
Інноваційні перетворення вітчизняних фінансових інституцій: проблеми розробки та впровадження  Одеса 2016 Посилання

Наукові конференції

 Розвиток страхового ринку України: визначення пріоритетних напрямів   London, United Kingdom  2021 Посилання
 Визначення пріоритетних напрямів розвитку страхового ринку України   Херсон  2021 Посилання
 Обгрунтування стратегічних пріоритетів державної політики розвитку цифрової економіки  Kyoto, Japan  2021 Посилання
 Цифровізація в системі нейтралізації деструктивності девіації та економічної  депривації інноваційного розвитку реального сектора економіки України   Rome, Italy  2021 Посилання
 Цифровізація як стратегічний імператив формування високотехнологічного сектору національної   Toronto, Canada  2021 Посилання
 Управління грошовими потоками підприємства: нагальність імплементації комплексного підходу   Тернопіль  2020 Посилання
 Забезпечення фінансової безпеки підприємства: формування системного підходу   Тернопіль  2020 Посилання
 Антикризове фінансове управління підприємством    Полтава  2020 Посилання
 Система забезпечення фінансової безпеки підприємства   Полтава  2020 Посилання
 Глобалізація та інтернаціоналізація економіки: сутність та визначення факторів співвідношень    Полтава  2020 Посилання
 Ризики виникнення економічної депривації інноваційного розвитку підприємств України  Київ  2020 Посилання
 Застосування лінгвістичного класифікатора в системі забезпечення фінансової безпеки підприємств    Одеса  2020 Посилання

Навчальний посібник

Фінансовий менеджмент

Київ

1999

      Посилання

Автореферат

Структура та взаємодія сегментів фінансового ринку України

Дніпродзержинськ

2013

      Посилання