Репозитарій НПП

П.І.Б.

Праця

Видання

Рік

Посилання

Фрунза Світлана Анатоліївна

 

Фахові видання

Напрями ефективної системи прийняття управлінських рішень на прикладі підприємства сільськогосподарського машинобудування

Тернопіль

2021

Посилання

Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємств сільськогосподарського машинобудування.

Київ

2021

Посилання

MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TOURISM ENTERPRISES

Вильнюс

2020

Посилання

Моніторинг державного регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку аграрних підприємств

Київ

2020

Посилання

Проблеми формування інвестиційних джерел в АПК України та напрями їх ефективного використання

Кропивницький

2018

Посилання

Сучасний стан та напрямки реалізації аграрної політики в інвестиційній сфері

Дніпро

2017

Посилання

Наукові конференції

Особливості державного впливу на інноваційно-інвестиційний розвиток аграрних підприємств

Кропивницький

2018

Посилання

Сучасні тенденції розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації

Ужгород

2017

Посилання

Сутність та необхідність фінансової безпеки малих підприємств аграрної сфери економіки

Дніпро

2017

Посилання

Сучасний стан інвестиційної політики в Україні

Кропивницький

2017

Посилання

Автореферат

Економічний механізм регулювання інвестиційного розвитку аграрної сфери економіки

Київ

2009

Посилання

П.І.Б.

Праця

Видання

Рік

Посилання

Павлова Ольга 

Володимірівна

 

Фахові видання

Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємств сільськогосподарського машинобудування

Київ

2021

Посилання

Управління інтегральним рівнем конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування

Тернопіль

2021

Посилання

Управління стратегіями розвитку на підприємствах сільскогосподарського машинобудування

Запоріжжя

2020

Посилання

Managing тhe investment activities of the agricultural engineering companies under risk

Тернопіль

2020

Посилання

COMPETITIVE ABILITY OF UKRAINIAN AGRICULTURAL MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN THE WORLD MARKET

Іваново

2017

Посилання

Наукові конференції

Стратегічне управління конкурентоспроможністю продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування

Покровськ

2021

Посилання

Аналіз структури зовнішньої торгівлі України та її стратегічні пріоритети

Чернівці

2021

Посилання

Сенсорний нейромаркетинг як інноваційний інструмент успішних продаж

Львів

2020

Посилання

Сторітеллінг як ефективний засіб нейромаркетингових комунікацій сучасного бізнесу

Тернопіль

2020

Посилання

Сучасні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції

Тернопіль

2020

Посилання

Автореферат

Конкурентоспроможність продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування

Запоріжжя

2008

Посилання

П.І.Б.

Праця

Видання

Рік

Посилання

Яковенко Роман Валерійович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Фахові видання

Деінтелектуалізація сфери вищої освіти як наслідок існуючих тенденцій у системі кадрового менеджменту

Токіо

2021

Посилання

Тайм-менеджмент як інструмент управління організацією

Ванкувер

2021

Посилання

Ринок та ринкове середовище відтворення демографічного аспекту людського потенціалу

Галицький економічний вісник

2020

Посилання

Еволюція економічної мотивації в системі відтворення людського потенціалу

Кропивницький

2020

Посилання

Концепція людського потенціалу та еволюція економічних законів

Кропивницький

2019

Посилання

Економічна роль людського потенціалу. Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств

Кропивницький

2019

Посилання

Розвиток інтелектуального капіталу в контексті національної безпеки. Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю

Кропивницький

2018

Посилання

Інноваційні технології управління персоналом. Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті

Кропивницький

2017

Посилання

Новітні підходи до організації наукової роботи студентів Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України

Харків

2017

Посилання

Проблемні питання методології сучасних економічних досліджень. Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем

Кропивницький

2017

Посилання

Наукові конференції

Економічна роль людського потенціалу. Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств

Кропивницький

2019

     Посилання

Розвиток інтелектуального капіталу в контексті національної безпеки. Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю

Кропивницький

2018

     Посилання

Фізичний розвиток як фактор відтворення людського потенціалу. Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті

Кропивницький

2017

     Посилання

Автореферат

Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки

Київ

2011

     Посилання 

П.І.Б.

Праця

Видання

Рік

Посилання

Ткаченко Ірина Петрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Фахові видання

Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини в системі національної економічної безпеки Київ 2020 Посилання
Ризики виникнення економічної депривації інноваційного розвитку підприємств України Кам’янське 2020 Посилання
Пріоритети удоcконалення грошово-кредитної політики в системі зміцнення фінансової безпеки України Київ 2019 Посилання
Деструктивність девіації  та економічної депривації інноваційного розвитку підприємств України: прояви та можливості нівелювання Київ 2018 Посилання
Трансформація сучасної системи фінансового менеджменту підприємств Eлектронне видання 2018 Посилання
Узагальнення досвіду удосконалення державного регулювання фінансових ринків Eлектронне видання 2018 Посилання
Механізм забезпечення стратегії інноваційного розвитку підприємства в системі інституційної структури формування його інноваційної поведінки Запоріжжя 2017 Посилання
Узагальнення проявів економічної депривації інноваційного розвитку підприємств. Eлектронне видання 2017 Посилання
Прогнозування фінансової безпеки підприємства з використанням лінгвістичного класифікатора. Eлектронне видання 2017 Посилання
Інноваційні перетворення вітчизняних фінансових інституцій: проблеми розробки та впровадження  Одеса 2016 Посилання

Наукові конференції

 Розвиток страхового ринку України: визначення пріоритетних напрямів   London, United Kingdom  2021 Посилання
 Визначення пріоритетних напрямів розвитку страхового ринку України   Херсон  2021 Посилання
 Обгрунтування стратегічних пріоритетів державної політики розвитку цифрової економіки  Kyoto, Japan  2021 Посилання
 Цифровізація в системі нейтралізації деструктивності девіації та економічної  депривації інноваційного розвитку реального сектора економіки України   Rome, Italy  2021 Посилання
 Цифровізація як стратегічний імператив формування високотехнологічного сектору національної   Toronto, Canada  2021 Посилання
 Управління грошовими потоками підприємства: нагальність імплементації комплексного підходу   Тернопіль  2020 Посилання
 Забезпечення фінансової безпеки підприємства: формування системного підходу   Тернопіль  2020 Посилання
 Антикризове фінансове управління підприємством    Полтава  2020 Посилання
 Система забезпечення фінансової безпеки підприємства   Полтава  2020 Посилання
 Глобалізація та інтернаціоналізація економіки: сутність та визначення факторів співвідношень    Полтава  2020 Посилання
 Ризики виникнення економічної депривації інноваційного розвитку підприємств України  Київ  2020 Посилання
 Застосування лінгвістичного класифікатора в системі забезпечення фінансової безпеки підприємств    Одеса  2020 Посилання

Навчальний посібник

Фінансовий менеджмент

Київ

1999

      Посилання

Автореферат

Структура та взаємодія сегментів фінансового ринку України

Дніпродзержинськ

2013

      Посилання