072_Силабуси та описи дисциплін

Обов'язкові дисципліни

Українська мова

Вища математика

Інформатика

Іноземна мова

Правознавство

Політекономія

Мікроекономіка

Макроекономіка

Зв'язки з громадкістю

Статистика

Бізнес-інформатика

Економіка підприємства

Менеджмент

Фінанси (Фінанси І, Фінанси ІІ)

Бухгалтерський облік

Маркетинг

Міжнародна економіка

Економічний аналіз

Безпека життєдіяльності (охорона праці, цивільний захист)

Основи підприємництва

Бізнес-планування

Податкова система

Страхування

Інвестування

Фінансовий аналіз

Фінанси підприємства

Фінансовий ринок

Банківська система

Бюджетна система

Гроші та кредит


Перелік вибіркових дисциплін «Soft skills»

Історія та культура України

Історія економіки та економічної думки

Майстерність ділового спілкування і публічних виступів (риторика)

Етика і естетика

Соціологія

Філософія

Політологія

Акторська майстерність

Конфліктологія

Теорія і практика ведення переговорів

Психологія

Гендерні студії

Інтелектуальна власність

Трудове законодавство

Господарське законодавство

Ділова іноземна мова


Перелік вибіркових дисциплін професійної підготовки

Ціноутворення

Фінансовий маркетинг

Економіка аграрних підприємств

Фінансова система зарубіжних країн

Управлінський облік

Менеджмент якості

Фінансовий ринок

Методи прийняття управлінських рішень

Інформаційні системи та технології в фінансових організаціях

Ринок цінних паперів

Державне управління та регулювання економіки

Центральний банк та грошово-кредитна політика

Банківські операції

Корпоративні фінанси

Фінансовий контролінг та управління фінансовими ризиками

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Аналіз банківської діяльності

Ринок страхових послуг