073 Менеджмент

Оголошення про відкриту зустріч (перейти)

Відгук-рецензія на ООП "МЕНЕДЖМЕНТ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Освітньо-професійна програма "Менеджмент" (зі змінами та доповненнями)

Навчальний план 073 Менеджмент (денна)

Навчальний план 073 Менеджмент (заочна)

Відгук-рецензія на ООП "МЕНЕДЖМЕНТ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Відгук-рецензія на ООП "МЕНЕДЖМЕНТ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Відгук-рецензія на ООП "МЕНЕДЖМЕНТ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Самоаналіз Менеджмент бакалавр 2023

Програма візиту 2023 (Менеджмент бакалавр)

Звіт ЕГ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми