Прикладна механіка

 

Спеціальність що користується попитом на ринку праці. Прикладна механіка – це підготовка бакалаврів в Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті.

 
Спеціальні пропозиції оплати за навчання на спеціальності Прикладна механіка:
грантові програми для обдарованої молоді (знижки 100% або 50%);
мотиваційні знижки 25%;
оплата навчання за рахунок підприємств партнерів;
 

 

  Прикладна механіка в ЕТІ це:

✔️освіта без корупції
✔️знання що відповідають запитам ринку праці
✔️сучасні навчальні лабораторії
✔️викладачі практики
✔️практика на сучасному виробництві
✔️дуальна освіта за німецькою моделлю (за бажанням)
✔️поглиблене вивчення англійської мови;
✔️міжнародно визнаний сертифікат SolidWorks;
✔️свідоцтво оператора верстатів з програмним керуванням (за бажанням).
 
Діяльність фахівців з прикладної механіки пов'язана з комп'ютерним моделюванням, створенням просторових 3D об'єктів, розробкою і проектуванням технологічних процесів обробки та 3D друку, конструюванням обладнання і засобів автоматизації, програмуванням верстатів та роботів.

 

Універсальність спеціальності дозволяє випускникам успішно працювати практично у всіх сферах:

✅машинобудування;
✅авіа- та автомобілебудування;
✅легка промисловість;
✅медицина;
✅харчова промисловості та інше

 Наші випускники швидко адаптуються до умов виробництва і стають провідними фахівцями.

 

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

БАКАЛАВР

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

П/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Форма підсумкового контролю

Перший рік

1

Українська  мова (за професійним спрямуванням)

3

1

залік

2

Хімія

3,5

екзамен

3

Інформатика

4

екзамен

4

Вища математика

6

залік

5

Фізика

5

залік

6

Іноземна мова

4

залік

7

Нарисна геометрія, інженерна та комп`ютерна графіка

3

залік

8

Ознайомча практика

1,5

залік

1

Вища математика

6

2

екзамен

2

Фізика

3

екзамен

3

Іноземна мова

4

залік

4

Нарисна геометрія, інженерна та комп`ютерна графіка

3

екзамен

5

Теоретичні основи теплотехніки

3

залік

6

Теоретична механіка

5

екзамен

7

Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

3

залік

8

Дисципліна "Soft skills" з Блоку А

3

залік

Другий рік

1

Іноземна мова

4

3

залік

2

Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

4

екзамен

3

Опір матеріалів

6

екзамен

4

Теорія механізмів і машин

4

екзамен

5

Теорія механізмів і машин (курсова робота)

2

захист

6

Гідравліка і гідроаеромеханіка. Гідро і пневмопривід

4

екзамен

7

Безпека життєдіяльності (охорона праці, цивільний захист)

3

залік

8

Дисципліна "Soft skills" з Блоку A

3

залік

1

Іноземна мова

4

4

екзамен

2

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

5

екзамен

3

Деталі машин

5

екзамен

4

Автоматизовані системи проектування (CAD, CAE)

4

екзамен

5

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

3

залік

6

Різання металів (Теорія різання, Різальний інструмент)

3

залік

7

Дисципліна "Soft skills" з Блоку А

3

залік

8

Навчальна практика

3

залік

 

 

 

Третій рік

1

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

3

5

екзамен

2

Різання металів (Теорія різання, Різальний інструмент)

3

екзамен

3

Різання металів (Теорія різання, Різальний інструмент) (курсова робота)

2

захист

4

Металообробне обладнання (обладнання та транспорт)

4

екзамен

5

Технологічні основи машинобудування

5

екзамен

6

Дисципліна "Soft skills" з Блоку В

3

залік

7

Дисципліна професійної підготовки 1

5

залік

8

Дисципліна професійної підготовки 2

5

залік

1

Експлуатація та обслуговування машин

5

6

екзамен

2

Інформаційні технології в машинобудуванні (Mathcad, Excel)

4

екзамен

3

Виробнича практика

6

залік

4

Дисципліна професійної підготовки 3

5

залік

5

Дисципліна професійної підготовки 4

5

залік

6

Дисципліна професійної підготовки 5

5

залік

Четвертий рік

1

Теорія автоматичного керування

3

7

екзамен

2

Програмування мехатронних та роботехнічних систем (CAM)

5

екзамен

3

Автоматизавані системи керування підприємством (ERP)

4

екзамен

4

Екологія та охорона навколишнього середовища

3

залік

5

Дисципліна професійної підготовки 6

5

залік

6

Дисципліна професійної підготовки 7

5

залік

7

Дисципліна професійної підготовки 8

5

залік

1

Управління якістю

3

8

екзамен

2

Економіка та організація виробництва

4

екзамен

3

Дисципліна професійної підготовки 9

4

залік

4

Дисципліна професійної підготовки 10

4

залік

5

Передатестаційна практика

6

залік

6

Виконання кваліфікаційної роботи

6

 

7

Захист кваліфікаційної роботи

3

захист

 

ПЕРЕЛІК

Вибіркових компонентів "Soft skills"

бакалавр

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

>

БЛОК А

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів

Семестр

Форма контролю

 

ПЕРШИЙ РІК

1.1

Історія та культура України

3

2

залік

1.2

Історія економіки та економічної думки

3

залік

1.3

Майстерність ділового спілкування і публічних виступів (риторика)

3

залік

1.4

Етика і естетика

3

залік

1.5

Дисципліна з іншої ОП, яка формує соціальні навички ("Soft skills")

3

залік

ДРУГИЙ РІК

2.1

Соціологія

3

3

залік

2.2

Філософія

3

залік

2.3

Політологія

3

залік

2.4

Акторська майстерність

3

залік

2.5

Дисципліна з іншої ОП, яка формує соціальні навички ("Soft skills")

3

залік

3.1

Конфліктологія

3

4

залік

3.2

Теорія і практика ведення переговорів

3

залік

3.3

Психологія

3

залік

3.4

"Soft skills" для інженерів

3

залік

3.5

Дисципліна з іншої ОП, яка формує соціальні навички ("Soft skills")

3

залік

БЛОК B

ТРЕТІЙ РІК

4.1

Правознавство

3

5

залік

4.2

Трудове законодавство

3

залік

4.3

Господарське законодавство

3

залік

 

ПЕРЕЛІК

Вибіркових компонентів професійної підготовки

бакалавр

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів

Семестр

Форма контролю

 
 
 

ТРЕТІЙ РІК

 

Дисципліни професійної підготовки 1 та 2

 

1.1

Проектування та виробництво заготовок

5

5

залік

 

1.2

Динаміка та міцність машин

 

1.3

Проектування та аналіз конструкцій

 

1.4

Конструкторське моделювання в 3D системах

 

1.5

Комп’ютерне моделювання систем мехатроніки і робототехніки

 

1.6

Дисципліна з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

 

Дисципліни професійної підготовки 3, 4 та 5

 

2.1

Технології машинобудування

5

6

залік

 

2.2

Електронні, мікропроцесорні та обчислювальні пристрої мехатронних систем

 

2.3

CAE системи технологічних процесів і систем

 

2.4

Фізико-технічні процеси обробки матеріалів

 

2.5

Синтез дискретних систем керування

 

2.6

Адитивні технології (3D-друк)

 

2.7

Електропривод мехатронних систем

 

2.8

Дисципліна з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

 

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

 

Дисципліна професійної підготовки 6, 7 та 8

 

3.1

Технології машинобудування 2

5

7

залік

 

3.2

Логічний синтез алгоритмів  керування

 

3.3

Технологічна оснастка

 

3.4

Гідро- і пневмо привод мехатронних систем

 

3.5

Автоматизація технологічних процесів

 

3.6

Моделювання мехатронних систем

 

3.7

Моделювання технологічних процесів і систем

 

3.8

Дисципліна з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

 

Дисципліна професійної підготовки 9 та 10

 

4.1

Системи ЧПК та програмування

4

8

залік

 

4.2

Технологія виготовлення механічних компонентів робототехніки

 

4.3

Проектування машинобудівних заводів та цехів

 

4.4

Наукові дослідження в технологіях машинобудування

 

4.5

Основи теорії наукових досліджень

 

4.6

Дисципліна з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

 

 

+

Вам зателефонувати?

Будь ласка, залиште свій номер телефону та ми проконсультуємо Вас з будь-якого питання!