075_Силабуси та описи дисциплін

Обов'язкові дисципліни

Українська  мова (за професійним спрямуванням)

Інформатика

Іноземна мова

Правознавство

Економікс (Політич.економія, Мікроекономіка, Макроекономіка)

Зв’язки з громадкістю

Статистика

Бізнес-інформатика

Економіка підприємства

Менеджмент

Маркетинг

Маркетинг (курсова робота)

Бухгалтерський облік

Фінанси

Міжнародна економіка

Економічний аналіз

Безпека життєдіяльності

Основи підприємництва

Бізнес-планування

Маркетингові дослідження

Поведінка споживача та нейромаркетинг

Маркетингова товарна політика

Маркетинг промислового підприємства

Маркетингове ціноутворення

Рекламний менеджмент

Маркетингові комунікації

Интернет-маркетинг

Маркетинг послуг


Перелік вибіркових дисциплін «Soft skills»

Історія та культура України

Історія економіки та економічної думки

Майстерність ділового спілкування і публічних виступів (риторика)

Етика і естетика

Соціологія

Філософія

Політологія

Акторська майстерність

Конфліктологія

Теорія і практика ведення переговорів

Психологія

Гендерні студії

Інтелектуальна власність

Трудове законодавство

Господарське законодавство

Ділова іноземна мова


Перелік вибіркових дисциплін професійної підготовки

Психологія управління

Лідерство

Державне управління та регулювання

Тайм-менеджмент

Івент-маркетинг

Маркетинг послуг

Мистецтво ведення переговорів

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Самоменеджмент

Логістика

Маркетинговий менеджмент

Копірайтінг, основи фото та відео зйомки

Web-грамотність.

Web-сайти.

Web-дизайн

Стратегічний менеджмент

Управління якістю

Інформаційні технології в маркетингу

Брендінг

Маркетингове планування

Управління персоналом

Міжнародний маркетинг

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародні стратегії економічного розвитку