Комп'ютерні науки

 

Комп'ютерні науки - це спеціальність з найбільш широким охопленням дисциплін галузі інформаційних технологій.

 
Спеціальність «Комп'ютерні науки» дає можливість студентам ЕТІ отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Специфіка професії дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік.
 
Комп’ютерні науки в ЕТІ - це:
диплом, який ви отримуєте завдяки лише власним знанням, навичкам та вмінням, що завжди високо ціняться роботодавцями;
навчання на підставі реальних умов діяльності виробничо - збутового підприємства;
дуальна освіта за німецькою моделлю за бажанням;
запроваджені новітні технології викладання в освітній процес;
студент є рівноправним учасником освітнього процесу;
конкурентна перевага на сучасному та майбутньому ринку праці за рахунок отриманих професійних умінь та навичок;
цікаве студентське життя.
 

Ви прагнете брати участь у розвитку комп'ютерних технологій, створювати цікаві і корисні програми, веб-сайти, 3D-моделі, комп'ютерні ігри? Ви бажаєте працювати системним адміністратором, керувати цілим парком комп'ютерів, працювати у сфері Інтернет-зв'язку? Тоді запрошуємо Вас до Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті на навчання за спеціальністю «Комп'ютерні науки»!

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

БАКАЛАВР

122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

П/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Форма підсумкового контролю

Перший рік

1

Українська  мова (за професійним спрямуванням)

3

1

залік

2

Вища математика (+ мат.аналіз, лін.алгебра та аналіт.геометр.)

6

залік

3

Фізика

3

екзамен

4

Іноземна мова

4

екзамен

5

Компютерна графіка

4

екзамен

6

Теорія алгоритмів

3,5

екзамен

7

Програмування

5

залік

8

Ознайомча практика

1,5

залік

1

Вища математика

6

2

екзамен

2

Іноземна мова

4

залік

3

Програмування

4

залік

4

Дискретна математика

5

екзамен

5

Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична статистика

4

екзамен

6

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера

4

екзамен

7

Дисципліна "Soft skills" з Блоку А

3

залік

Другий рік

1

Іноземна мова

4

3

залік

2

Програмування

4

екзамен

3

Операційні системи та системне програмування

4

екзамен

4

Чисельні методи

4

екзамен

5

Веб-технології та веб-дизайн

5

екзамен

6

Безпека життєдіяльності (охорона праці, цивільний захист)

3

залік

7

Інтелектуальний аналіз даних

3

залік

8

Дисципліна "Soft skills" з Блоку A

3

залік

1

Іноземна мова

4

4

екзамен

2

Обєктно-орієнтоване програмування

4

екзамен

3

Обєктно-орієнтоване програмування (КР)

2

захист

4

Технології захисту інформації та кібербезпека

4

екзамен

5

Комп'ютерні мережі

5

екзамен

6

Методи та системи штучного інтелекту

3

залік

7

Організація баз даних та знань

3

залік

8

Дисципліна "Soft skills" з Блоку А

3

залік

Третій рік

1

Організація баз даних та знань

3

5

екзамен

2

Організація баз даних та знань (КР)

2

захист

3

Математичні методи дослідження операцій

4

екзамен

4

Теорія прийняття рішень

4

екзамен

5

Крос-платформне програмування

4

екзамен

6

Дисципліна "Soft skills" з Блоку В

3

залік

7

Дисципліна професійної підготовки 1

5

залік

8

Дисципліна професійної підготовки 2

5

залік

1

Хмарні технолоії

4

6

екзамен

2

Моделювання систем

5

екзамен

3

Виробнича практика

6

залік

4

Дисципліна професійної підготовки 3

5

залік

5

Дисципліна професійної підготовки 4

5

залік

6

Дисципліна професійної підготовки 5

5

залік

Четвертий рік

1

Управління ІТ-проектами

4

7

екзамен

2

Системний аналіз

4

екзамен

3

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

4

екзамен

4

Проектування інформаційних систем

3

залік

5

Дисципліна професійної підготовки 6

5

залік

6

Дисципліна професійної підготовки 7

5

залік

7

Дисципліна професійної підготовки 8

5

залік

1

Проектування інформаційних систем

3

8

екзамен

2

Економіка та бізнес

4

екзамен

3

Дисципліна професійної підготовки 9

4

залік

4

Дисципліна професійної підготовки 10

4

залік

5

Переддипломна практика

6

залік

6

Виконання кваліфікаційної роботи

6

 

7

Захист кваліфікаційної роботи

3

захист

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів

Семестр

Форма контролю

 
 

БЛОК А

 

ПЕРШИЙ РІК

 

1.1

Історія та культура України

3

2

залік

 

1.2

Історія економіки та економічної думки

3

залік

 

1.3

Майстерність ділового спілкування і публічних виступів (риторика)

3

залік

 

1.4

Етика і естетика

3

залік

 

1.5

Дисципліна з іншої ОП, яка формує соціальні навички ("Soft skills")

3

залік

 

ДРУГИЙ РІК

 

2.1

Соціологія

3

3

залік

 

2.2

Філософія

3

залік

 

2.3

Політологія

3

залік

 

2.4

Акторська майстерність

3

залік

 

2.5

Дисципліна з іншої ОП, яка формує соціальні навички ("Soft skills")

3

залік

 

3.1

Конфліктологія

3

4

залік

 

3.2

Теорія і практика ведення переговорів

3

залік

 

3.3

Психологія

3

залік

 

3.4

"Soft skills" для інженерів

3

залік

 

3.5

Дисципліна з іншої ОП, яка формує соціальні навички ("Soft skills")

3

залік

 

БЛОК B

 

ТРЕТІЙ РІК

 

4.1

Правознавство

3

5

залік

 

4.2

Трудове законодавство

3

залік

 

4.3

Господарське законодавство

3

залік

 
 

ПЕРЕЛІК

Вибіркових компонентів "Soft skills"

бакалавр

122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

 

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів

Семестр

Форма контролю

 
 

БЛОК А

 

ПЕРШИЙ РІК

 

1.1

Історія та культура України

3

2

залік

 

1.2

Історія економіки та економічної думки

3

залік

 

1.3

Майстерність ділового спілкування і публічних виступів (риторика)

3

залік

 

1.4

Етика і естетика

3

залік

 

1.5

Дисципліна з іншої ОП, яка формує соціальні навички ("Soft skills")

3

залік

 

ДРУГИЙ РІК

 

2.1

Соціологія

3

3

залік

 

2.2

Філософія

3

залік

 

2.3

Політологія

3

залік

 

2.4

Акторська майстерність

3

залік

 

2.5

Дисципліна з іншої ОП, яка формує соціальні навички ("Soft skills")

3

залік

 

3.1

Конфліктологія

3

4

залік

 

3.2

Теорія і практика ведення переговорів

3

залік

 

3.3

Психологія

3

залік

 

3.4

"Soft skills" для інженерів

3

залік

 

3.5

Дисципліна з іншої ОП, яка формує соціальні навички ("Soft skills")

3

залік

 

БЛОК B

 

ТРЕТІЙ РІК

 

4.1

Правознавство

3

5

залік

 

4.2

Трудове законодавство

3

залік

 

4.3

Господарське законодавство

3

залік

 

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів

Семестр

Форма контролю

 
 
 

ТРЕТІЙ РІК

 

Дисципліни професійної підготовки 1 та 2

 

1.1

Теорія інформаційних систем

5

5

залік

 

1.2

Технологія проектування та адміністрування БД

 

1.3

Технології компютерного проєктування

 

1.4

Інтегровані засоби проектування

 

1.5

Дисципліна з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

 

Дисципліни професійної підготовки 3, 4 та 5

 

2.1

Основи 3D моделювання

5

6

залік

 

2.2

Методи та засоби візуального проектування

 

2.3

Мобільний інтернет, мобільні системи, сервіси та технології

 

2.4

Основи побудови управляючих систем

 

2.5

Якість програмного забезпечення та тестування

 

2.6

Тестування комплексів інформаційних технологій проектування

 

2.7

Дисципліна з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

 

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

 

Дисципліна професійної підготовки 6, 7 та 8

 

3.1

Інтегровані засоби проектування

5

7

залік

 

3.2

Статистичні методи, теорія потоків, подій

 

3.3

Програмна технологія .NET

 

3.4

Програмування мікропроцесорів та вбудованих систем

 

3.5

Розробва веб-застосунків на базі АSP.NET

 

3.6

Розробва веб-застосунків на базі Java EE

 

3.7

Дисципліна з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

 

Дисципліна професійної підготовки 9 та 10

 

4.1

Автоматизовані системи управління технолгічними процесами

4

8

залік

 

4.2

Прогресивні web-застосунки (PWA)

 

4.3

Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях

 

4.4

Розробка ігрових додатків

 

4.5

Дисципліна з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

 

 

ПЕРЕЛІК

Вибіркових компонентів професійної підготовки

Бакалавр

122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів

Семестр

Форма контролю

 
 
 

ТРЕТІЙ РІК

 

Дисципліни професійної підготовки 1 та 2

 

1.1

Теорія інформаційних систем

5

5

залік

 

1.2

Технологія проектування та адміністрування БД

 

1.3

Технології компютерного проєктування

 

1.4

Інтегровані засоби проектування

 

1.5

Дисципліна з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

 

Дисципліни професійної підготовки 3, 4 та 5

 

2.1

Основи 3D моделювання

5

6

залік

 

2.2

Методи та засоби візуального проектування

 

2.3

Мобільний інтернет, мобільні системи, сервіси та технології

 

2.4

Основи побудови управляючих систем

 

2.5

Якість програмного забезпечення та тестування

 

2.6

Тестування комплексів інформаційних технологій проектування

 

2.7

Дисципліна з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

 

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

 

Дисципліна професійної підготовки 6, 7 та 8

 

3.1

Інтегровані засоби проектування

5

7

залік

 

3.2

Статистичні методи, теорія потоків, подій

 

3.3

Програмна технологія .NET

 

3.4

Програмування мікропроцесорів та вбудованих систем

 

3.5

Розробва веб-застосунків на базі АSP.NET

 

3.6

Розробва веб-застосунків на базі Java EE

 

3.7

Дисципліна з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

 

Дисципліна професійної підготовки 9 та 10

 

4.1

Автоматизовані системи управління технолгічними процесами

4

8

залік

 

4.2

Прогресивні web-застосунки (PWA)

 

4.3

Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях

 

4.4

Розробка ігрових додатків

 

4.5

Дисципліна з іншої ОП, яка формує професійні навички підготовки

 
+

Вам зателефонувати?

Будь ласка, залиште свій номер телефону та ми проконсультуємо Вас з будь-якого питання!