Правила поведінки здобувачів освіти в ЕТІ

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ ІМЕНІ РОБЕРТА ЕЛЬВОРТІ

       1. Загальні положення

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті (далі – Інститут) розроблені на основі норм Конституції, Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Кодексу етики та Правил внутрішнього розпорядку Інституту.

1.2 Правила розміщуються на веб-сайті Інституту.

1.3. Правила є обов’язковими для виконання здобувачами освіти, науково-педагогічним працівниками, іншими співробітниками та відвідувачами Інституту, вони мають на меті забезпечити громадський порядок, заборонити дії, що можуть загрожувати особистій безпеці, життю та здоров’ю особи.

        2. Загальні правила поведінки на території і в приміщеннях Інституту

2.1. Учасники освітнього процесу, інші працівники та відвідувачі Інституту зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд. Не допускається вхід та присутність на території та в приміщеннях Інституту осіб в одязі, який порушує норми громадського порядку, а також в одязі, що містить заклики до насильства, релігійної, міжрасової та міжнаціональної ворожнечі, образливі надписи.

2.2. Особам, які перебувають на території Інституту, забороняється:

 • палити та вживати наркотичні засоби;
 • находитися в стадії алкогольного сп’яніння;
 • нецензурно висловлюватись або вживати слова, які ображають честь та гідність громадян;
 • здійснювати буллінг (цькування) інших учасників освітнього процесу (психологічне, фізичне, економічне та сексуальне насильство, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, щодо інших учасників освітнього процесу, в результаті яких може бути заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю особи);
 • перешкоджати роботі працівників Інституту;
 • пошкоджувати будівлі, майно та обладнання Інституту;
 • мати при собі колючі, ріжучі та рублячі предмети або інструменти, які не пов’язані з виробничим чи освітнім процесом, холодну та вогнепальну зброю, іншу зброю, пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами, муляжі зброї, піротехнічні пристрої, вибухові, отруйні, сильнодіючі, легкозаймисті, наркотичні та нарковмисні речовини, речовини з різким запахом та вираженою дратівною дією;
 • проходити до приміщення з собаками, котами, іншими домашніми чи хижими тваринами та птицею, крім собак-поводирів.

 2.3 Здобувачі освіти (студенти) зобов'язані:

 • дотримуватися норм Конституції, Законів України та внутрішніх документів Інституту;
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, правил дорожнього руху, виробничої санітарії, цивільної оборони, протипожежної безпеки;
 • підтримувати чистоту і порядок в навчальних аудиторіях, навчально-виробничих приміщеннях, місцях загального користування та на території Інституту, брати участь в усіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;
 • дотримуватися моральних, етичних норм спілкування в освітньому просторі та за його межами, з повагою ставитися до викладачів, співробітників та інших учасників освітнього процесу;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану, відвідувати заняття;
 • виконувати у встановлені терміни усі види завдань, що передбачені навчальними планами і програмами;
 • дбайливо користуватись аудиторним обладнанням, меблями, комп'ютерною технікою, книжковим фондом, іншим майном.