071_Силабуси та описи дисциплін

Обов'язкові дисципліни

Українська  мова (за професійним спрямуванням)

Вища математика

Інформатика

Іноземна мова

Правознавство

Політекономіка

Мікроекономіка

Макроекономіка

Зв'язки з громадкістю

Статистика

Бізнес-інформатика

Економіка підприємства

Менеджмент

Фінанси

Бухгалтерський облік

Маркетинг

Міжнародна економіка

Економічний аналіз

Безпека життєдіяльності (охорона праці, цивільний захист)

Основи підприємництва

Бізнес-планування

Податкова система

Облік у банках

Звітність підприємства

Аудит

Управлінський облік

Фінансовий облік

Облік в бюджетних установах

Облік і звітність в оподаткуванні


Перелік вибіркових компонентів «Soft skills»

Історія та культура України

Історія економіки та економічної думки

Майстерність ділового спілкування і публічних виступів (риторика)

Етика і естетика

Соціологія

Філософія

Політологія

Акторська майстерність

Конфліктологія

Теорія і практика ведення переговорів

Психологія

Гендерні студії

Інтелектуальна власність

Трудове законодавство

Господарське законодавство

Ділова іноземна мова


Перелік вибіркових компонентів професійної підготовки

Ціноутворення

Фінансовий маркетинг

Економіка аграрних підприємств

Банківська система

Облікова політика підприємства

Облік за видами економічної діяльності

Державний фінансовий контроль

Гроші та кредит

Міжнародні стандарти обліку

Аналіз господарської діяльності

Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні

Організація обліку в сільському господарстві

Інвестування

Внутрішній аудит

Аудит корпоративної системи

Судово-бухгалтерська експертиза

Оподаткування сільськогосподарських підприємств

Фінансовий аналіз